PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Do czasu aktywacji klucza programu można dokonywać dowolnych zmian użytkownika.

W przypadku zmiany danych firmy, w której aktywowano już posiadaną licencję, klucz programu może zostać usunięty o czym program ostrzega wyświetlając następujący komunikat.

Taka operacja wywoła usunięcie klucza licencyjnego i program przejdzie w tryb DEMO. Po przejściu do okna aktywacji można ponownie przeprowadzić cały proces aktywacji.

UWAGA !!!

PO ZMIANIE NAZWY REAKTYWACJA KLUCZA JEST MOŻLIWA. NATOMIAST PO ZMIANIE NIP-U KLUCZ LICENCYJNY NIE ZOSTANIE PONOWNIE AKTYWOWANY. PODSUMOWUJĄC PO AKTYWACJI KLUCZA NIE JEST MOŻLIWA ZMIANA NUMERU NIP UŻYTKOWNIKA PROGRAMU.

W SYTUACJACH PRZEWIDZIANYCH PRAWEM (NP. WNIESIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA DO INNEGO) WYDAJEMY NOWY KLUCZ LICENCYJNY PROGRAMU. OPERACJA TA MOŻE WYMAGAĆ OPŁATY MANIPULACYJNEJ.