Szukaj w artykułach

Instrukcje

Funkcjonowanie szablonów

Projektując program OGNIK zależało Nam przede wszystkim na maksymalnym ułatwieniu i przyspieszeniu Państwa pracy. W tym celu wprowadziliśmy system SZABLONÓW. Zostały one zaprojektowane w oparciu o fakt, że większość operacji związanych z danym kontrahentem ma zwykle identyczny charakter. Takie podejście pozwoliło na powiązanie danych kontrahenta i sposobu zaksięgowania zakupów lub sprzedaży od niego. Oznacza to, że po pierwszym zaksięgowaniu zakupu od danego kontrahenta i założeniu dla niego szablonu lub po przypisaniu mu już istniejącego szablonu, kolejne księgowania będą się sprowadzały do wprowadzenia kwot netto z faktury do rejestru VAT. Całą resztę program OGNIK zrobi za Państwa automatycznie. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące pracy z SZABLONAMI.

Czytaj więcej: Funkcjonowanie szablonów

W dokumentach o jakiej serii wprowadzamy Remanent Początkowy i Końcowy ?

Remanent początkowy należy wprowadzać w dokumencie o serii BO, natomiast końcowy w dokumencie o serii PW. Aby w Księdze Podatkowej wyliczane były różnice remanentowe należy wprowadzić (określić) zarówno remanent początkowy jak i końcowy (nawet w przypadku gdy wprowadzany remanent jest "zerowy").

Czy możliwe jest wysłanie korekty deklaracji VAT-7 lub VAT-7K bez konieczności usuwania UPO z deklaracji pierwotnej?

Począwszy od wersji 1.7.90 program OGNIK Premium dla posiadaczy licencji z wykupionym abonamentem na 2019r, zawiera zestawienie wszystkich wysłanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K za poszczególne okresy (miesiąc, kwartał) księgowe. Funkcja ta została wprowadzona do programu specjalnie na życzenie jego użytkowników.

Czytaj więcej: Czy możliwe jest wysłanie korekty deklaracji VAT-7 lub VAT-7K bez konieczności usuwania UPO z...

Nie ma rejestrów VAT

Jeżeli OGNIK Premium nie wyświetla rejestrów VAT, należy włączyć w nim funkcje związane z VAT. W tym celu należy:

  • wcisnąć na klawiaturze przycisk F2 lub za pomocą opcji ZMIEŃ FIRMĘ wyświetlić listę dostępnych podmiotów,
  • po wybraniu firmy (podmiotu) dla którego chcemy włączyć funkcje VAT wyświetli się Nam okno lat obrotowych w danym podmiocie,
  • następnie zaznaczamy rok obrotowy dla którego chcemy włączyć funkcje VAT i klikamy POPRAW,
  • w wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję OBSŁUGA VAT WŁĄCZONA,
  • przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy wprowadzone zmiany.

Zestawienie obrotów i sald nie generuje się

W przypadku, gdy podczas próby wygenerowania w OGNIKu Premium zestawienia obrotów i sald program nie wyświetla żadnego zestawienia należy sprawdzić strukturę (budowę) PLANU KONT. Błędy w strukturze PLANU KONT (najczęściej nieprawidłowo utworzona analityka do kont syntetycznych) powodują, że program nie ma możliwości wygenerowania prawidłowego zestawienia obrotów i sald.