Szukaj w artykułach

Instrukcje

Czy strony WN i MA Bilansu Otwarcia muszą być równe ?

Często zadajecie Nam Państwo pytanie czy po przeniesieniu Bilansu Otwarcia na kolejny rok (okres) obrotowy za pomocą odpowiednich funkcji oferowanych przez OGNIKa Premium, strony WN i MA tego Bilansu muszą być równe.

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów podmiotu na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (na przykład na koniec danego roku obrotowego). Przedstawione w bilansie aktywa są to kontrolowane przez podmiot zasoby. Natomiast pasywa pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.

Czytaj więcej: Czy strony WN i MA Bilansu Otwarcia muszą być równe ?

Przenoszenie dokumentów z Dziennika do Bufora

Kolejnym często zadawanym przez Państwa pytaniem jest kwestia odksięgowywania dokumentów znajdujących się w Dzienniku. Poniżej opisane zostało funkcjonowanie OGNIKa Premium w tym zakresie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Korekty w okresach zamkniętych

Dość często zadajecie Nam Państwo pytanie: "W jaki sposób mogę w programie otworzyć zamknięty już miesiąc i czy jest to w ogóle możliwe ?"

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Generowanie dokumentu PK z naliczonymi odpisami amortyzacyjnymi

Często pytacie Nas Państwo czy w programie OGNIK Premium istnieje możliwość automatycznego wygenerowania Polecenia Księgowania z odpisami amortyzacyjnymi za dany okres księgowy. Odpowiedz brzmi TAK.

Jednak wcześniej dodając nowy środek trwały do ewidencji należy pamiętać o dwóch czynnościach, które w przyszłości ułatwią generowanie dokumentu PK z naliczonymi odpisami amortyzacyjnymi.

Czytaj więcej: Generowanie dokumentu PK z naliczonymi odpisami amortyzacyjnymi

Wycofanie zaksięgowanych faktur sprzedaży do Faktur mini

Poniższy artykuł przedstawia możliwości programu OGNIK Premium w zakresie odksięgowywania faktur sprzedażowych wystawionych w module Faktury mini i ponownego ich przeniesienia do tego właśnie modułu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Druki Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej dla podatku dochodowego

Począwszy od wersji 1.7.90 program OGNIK Premium umożliwia również wygenerowanie i wydruk Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej dla wyliczonego podatku dochodowego do zapłaty. Możliwe jest to za pomocą przycisku z symbolem $ (dolar), widocznego obok pola "Do Zapłaty" znajdującego się w oknie wyliczonego podatku dochodowego za określony okres księgowy.

Symbol funta lub innej waluty pojawiający się w zapisach księgowych

Jeżeli w zapisach księgowych pojawia się zamiast PLN symbol funta lub innej waluty należy:

  • w Panelu Sterowania Państwa komputera otworzyć Opcje Regionalne i zmienić w nich ustawienia języka na POLSKI,
  • na pasku języka widocznym najczęściej w dolnej części pulpitu Państwa komputera zmienić język na POLSKI.

Usunięcie lub nie wersji DEMO po zakupie pełnej licencji programu

Jeżeli po zakupie pełnej wersji programu OGNIK Premium, zdecydujecie Państwo, że nie chcecie zachowywać danych księgowych wprowadzonych do wersji DEMO należy odinstalować wersję DEMO z Państwa komputera, a następnie usunąć folder instalacyjny OGNIKA Premium z dysku komputera na, którym został on zainstalowany.

Jeżeli wprowadzone do wersji DEMO dane księgowe chcą Państwo pozostawić wystarczy wpisać do DEMO klucz licencyjny otrzymany od Nas po zakupie programu.