Szukaj w artykułach

Instrukcje

Nowy JPK VAT JPK_V7 (1) - tworzenie i wysyłka pliku w programie OGNIK Premium

Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie i wysyłkę do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pliku w strukturze JPK_V7M/K, zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną VAT. Poniższa instrukcja opisuje, w kilku prostych krokach w jaki sposób należy wygenerować i wysłać plik JPK_V7M/K w programie OGNIK Premium.

Zanim wygenerujecie plik JPK_V7 M/K w programie Ognik Premium, prosimy o zapoznanie się z:

Po zapoznaniu się z materiałami możecie państwo przejść do generowania pliku w programie Ognik Premium.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę), dla którego chcecie wygenerować plik JPK_V7M/K należy kolejno:

Czytaj więcej: Nowy JPK VAT JPK_V7 (1) - tworzenie i wysyłka pliku w programie OGNIK Premium

e-Sprawozdania z poziomu OGNIKA - uruchamianie i obsługa

Ognik Premium od wersji 1.8.18 dla posiadaczy klucza generacji 8 (wykupiony abonament na 2021 r.) umożliwia wygenerowanie i wysłanie sprawozdania finansowego w formacie XML bezpośrednio z poziomu programu księgowego.

1. Jak otworzyć w Ogniku Premium moduł do e-sprawozdań:

-wybieramy zakładka księga, następnie sprawozdania i w górnym menu wybieramy Otwórz E-sprawozdania.

Czytaj więcej: e-Sprawozdania z poziomu OGNIKA - uruchamianie i obsługa

Dowód - usprawnienia w obsłudze okna Dowód Księgowy

Program OGNIK Premium począwszy od wersji 1.8.18 daje użytkownikowi większy zakres funkcjonalności w oknie wprowadzania dowodu (dokumentu księgowego).

 1. Hurtowe usuwanie dekretów w dokumencie księgowym:

-Przy pomocy przycisku CTRL lub SHIFT i lewego przycisku myszki, wybieramy te dekrety, które chcemy usunąć. Następnie naciskamy prawy przycisk myszy, w nowym oknie wskazujemy podświetlone i wybieramy usuń podświetlone.

Czytaj więcej: Dowód - usprawnienia w obsłudze okna Dowód Księgowy

Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu rozliczeniowego

Program OGNIK Premium umożliwia rozliczanie (wiązanie) rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego.

UWAGA !!!

Funkcja rozliczania rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego jest dostępna, gdy użytkownik wprowadza dekrety księgowe danego dokumentu w tak zwanym ODDZIELNYM OKNIE.

Czytaj więcej: Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu rozliczeniowego

Zamknięcie roku

Program OGNIK Premium nie posiada odrębnej funkcji na zamykanie roku obrotowego. W Naszym programie ZAMKNIĘCIE WSZYSTKICH KOLEJNYCH MIESIĘCY POWODUJE AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE CAŁEGO ROKU.

Artykuł PRZEŁOM ROKU opisuje wszelkie czynności wiążące się z zamknięciem "starego" roku obrotowego i otwarciem "nowego". Jest on dostępny tutaj.

Natomiast część tego artykułu mówiącą o ZAMYKANIU STAREGO ROKU możecie Państwo znaleźć tutaj.

Przełom roku

Koniec jednego, a początek drugiego roku obrotowego niesie za sobą konieczność przeprowadzenia kilku niezbędnych operacji takich jak przeksięgowanie wyniku finansowego przy przeniesienie bilansu. Często pytacie Nas Państwo jak rozpocząć pracę w nowym roku obrotowym i czy możecie zacząć księgowanie dokumentów w nowym roku nie mając jeszcze zamkniętego roku poprzedniego.

Nasz program pozwala na uruchomienie więcej niż jednego roku równocześnie, a co za tym idzie możecie Państwo otworzyć i księgować nowy rok, jednocześnie pracując i "domykając" stary.

Czytaj więcej: Przełom roku

Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

W zasadzie każdy z Nas księgowych, na pewnym etapie pracy z firmą zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. W zależności od wielkości podmiotu, jego specyfiki i formy działalności, a także uwarunkowań określanych przez ustawy sprawozdania finansowe przybierają odmienną formę.

Poniższy artykuł zawiera charakterystykę zakładki SPRAWOZDANIA, w której to użytkownik programu OGNIK, może wyliczyć odpowiednie dla siebie sprawozdanie finansowe.

Czytaj więcej: Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans