Szukaj w artykułach

Instrukcje

Nowy JPK VAT JPK_V7 (1) - tworzenie i wysyłka pliku w programie OGNIK Premium

Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie i wysyłkę do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pliku w strukturze JPK_V7M/K, zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną VAT. Poniższa instrukcja opisuje, w kilku prostych krokach w jaki sposób należy wygenerować i wysłać plik JPK_V7M/K w programie OGNIK Premium.

Zanim wygenerujecie plik JPK_V7 M/K w programie Ognik Premium, prosimy o zapoznanie się z:

Po zapoznaniu się z materiałami możecie państwo przejść do generowania pliku w programie Ognik Premium.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę), dla którego chcecie wygenerować plik JPK_V7M/K należy kolejno:

Czytaj więcej: Nowy JPK VAT JPK_V7 (1) - tworzenie i wysyłka pliku w programie OGNIK Premium

Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu rozliczeniowego

Program OGNIK Premium umożliwia rozliczanie (wiązanie) rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego.

UWAGA !!!

Funkcja rozliczania rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego jest dostępna, gdy użytkownik wprowadza dekrety księgowe danego dokumentu w tak zwanym ODDZIELNYM OKNIE.

Czytaj więcej: Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu rozliczeniowego

Zamknięcie roku

Program OGNIK Premium nie posiada odrębnej funkcji na zamykanie roku obrotowego. W Naszym programie ZAMKNIĘCIE WSZYSTKICH KOLEJNYCH MIESIĘCY POWODUJE AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE CAŁEGO ROKU.

Artykuł PRZEŁOM ROKU opisuje wszelkie czynności wiążące się z zamknięciem "starego" roku obrotowego i otwarciem "nowego". Jest on dostępny tutaj.

Natomiast część tego artykułu mówiącą o ZAMYKANIU STAREGO ROKU możecie Państwo znaleźć tutaj.

Przełom roku

Koniec jednego, a początek drugiego roku obrotowego niesie za sobą konieczność przeprowadzenia kilku niezbędnych operacji takich jak przeksięgowanie wyniku finansowego przy przeniesienie bilansu. Często pytacie Nas Państwo jak rozpocząć pracę w nowym roku obrotowym i czy możecie zacząć księgowanie dokumentów w nowym roku nie mając jeszcze zamkniętego roku poprzedniego.

Nasz program pozwala na uruchomienie więcej niż jednego roku równocześnie, a co za tym idzie możecie Państwo otworzyć i księgować nowy rok, jednocześnie pracując i "domykając" stary.

Czytaj więcej: Przełom roku

Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

W zasadzie każdy z Nas księgowych, na pewnym etapie pracy z firmą zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. W zależności od wielkości podmiotu, jego specyfiki i formy działalności, a także uwarunkowań określanych przez ustawy sprawozdania finansowe przybierają odmienną formę.

Poniższy artykuł zawiera charakterystykę zakładki SPRAWOZDANIA, w której to użytkownik programu OGNIK, może wyliczyć odpowiednie dla siebie sprawozdanie finansowe.

Czytaj więcej: Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

Funkcjonowanie szablonów

Projektując program OGNIK zależało Nam przede wszystkim na maksymalnym ułatwieniu i przyspieszeniu Państwa pracy. W tym celu wprowadziliśmy system SZABLONÓW. Zostały one zaprojektowane w oparciu o fakt, że większość operacji związanych z danym kontrahentem ma zwykle identyczny charakter. Takie podejście pozwoliło na powiązanie danych kontrahenta i sposobu zaksięgowania zakupów lub sprzedaży od niego. Oznacza to, że po pierwszym zaksięgowaniu zakupu od danego kontrahenta i założeniu dla niego szablonu lub po przypisaniu mu już istniejącego szablonu, kolejne księgowania będą się sprowadzały do wprowadzenia kwot netto z faktury do rejestru VAT. Całą resztę program OGNIK zrobi za Państwa automatycznie. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące pracy z SZABLONAMI.

Czytaj więcej: Funkcjonowanie szablonów

W dokumentach o jakiej serii wprowadzamy Remanent Początkowy i Końcowy ?

Remanent początkowy należy wprowadzać w dokumencie o serii BO, natomiast końcowy w dokumencie o serii PW. Aby w Księdze Podatkowej wyliczane były różnice remanentowe należy wprowadzić (określić) zarówno remanent początkowy jak i końcowy (nawet w przypadku gdy wprowadzany remanent jest "zerowy").