Szukaj w artykułach

OGNIK Premium od wersji 1.8.18 posiada szereg ułatwień do modułu Kreatora Importu. Do programu zaimplementowany został system dopasowujący pola z pliku, który automatycznie dopasuje pola o tej samej nazwie bez względu na wielkość liter.

Aby skorzystać z nowego Kreatora Importu należy kolejno:

Krok 1:  Z górnego menu wybieramy Importy, następnie Kreator importu z pliku.

 

Krok 2:  Wyświetliło nam się okno Kreatora importu z pliku. Wybieramy rodzaj danych które chcemy zaimportować do programu (w naszym przykładzie posłużymy się importem kontrahentów).

 

Krok 3:  Przyciskiem WSKAŻ PLIK [F3] wskazujemy nasz plik i wybieramy OTWÓRZ

 

 

UWAGA!!!!!

Pliki formatu CSV - musi być kodowany w formacie UTF-8-BOM i zawierać wiersz nagłówka oraz strukturę danych jak w tabeli (to znaczy każdy rekord (wiersz) musi zawierać tą samą liczbę pól w takiej samej kolejności).

Plik formatu Excel - Plik arkusza kalkulacyjnego Excel musi mieć strukturę tabeli (to znaczy każdy wiersz musi zawierać tą samą liczbę pól w takiej samej kolejności).

Po otwarciu pliku w dolnej części okna zostaną wyświetlone dane które będziemy importować, w zakładce DANE ŹRÓDŁOWE mamy możliwość naniesienia poprawek nie ingerując w plik.

 

Krok 4:  W następnym kroku wybieramy przycisk DALEJ – WCZYTAJ PLIK [F12] i podążamy za wskazówkami KREATORA.

W nowo wyświetlonym oknie mamy możliwość sprawdzenia czy dane z pliku zostały poprawnie wczytane (czy każda z kolumn zawiera prawidłowe dane oraz czy program nie wczytał całych linii do jednej kolumny lub nie rozpoznał kwot na skutek ustawienia niewłaściwych separatorów).

 

Krok 5: Jeżeli plik został wczytany poprawnie należy wybrać opcję DALEJ – DOPASUJ DANE.

Od wersji 1.8.18 program automatycznie dopasuje pola o tej samej nazwie bez względu na wielkość liter, pozostałe pola należy połączyć ręcznie.

 

Krok 5: W celu zaimportowania kontrahentów do programu należy użyć przycisku DALEJ – PRZETWÓRZ DANE