Szukaj w artykułach

OGNIK Premium w wersji 1.8.18 do modułu Kreatora Importu dla KPiR z włączonymi rozrachunkami dodana została opcja wpisywania kwoty do zapłaty na konto Kontrahenta

Aby z niej skorzystać należy kolejno wejść w:

KREATOR IMPORTU Z PLIKU – WCZYTAJ PLIK – DOPASUJ DANE – USTAWIENIA IMPORTU

Krok 1:  Uzupełniamy wymagane pola ustawień importu

Krok 2:  Następnie w dolnej części okna należy zaznaczyć opcję:

WPISUJ KWOTĘ DO ZAPŁATY NA KONTO KONTRAHENTA

Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy prowadzimy na KPiR kontrolę zapłaty i chcemy rozliczać rozrachunki.

Po wprowadzeniu ustawień importu przyciskiem DALEJ – WYKONAJ [F12] zatwierdzamy Nasz wybór. Program automatycznie stworzy i przypisze konto księgowe kontrahenta z kwotą brutto.