Szukaj w artykułach

Instrukcje

Błąd 5 przy instalacji lub reinstalacji programu

Błąd 5 przy instalacji programu OGNIK Premium pojawia się najczęściej w przypadku gdy użytkownik programu posiada system Windows XP bez wymaganego serwis packa.

W przypadku reinstalacji programu najczęstszym powodem wyświetlania się tego błędu jest przeprowadzanie procesu reinstalacji na włączonym programie lub uruchomiony proces ognika w menadżerze zadań. Wystarczy wtedy po ściągnięciu instalki programu wyłączyć OGNIKa jeśli jest włączony, a następnie ponownie uruchomić (zrestartować) komputer.

Okresowa obsługa Systemu Ognik

Jak archiwizować dane w OGNIKu Premium?

W OGNIKu Premium wszystkie dane księgowe znajdują się w katalogu "dane", który z kolei znajduje się w folderze (katalogu) instalacyjnym programu.

Najprostszym sposobem archiwizacji danych jest wykonanie kopii całego katalogu "dane" na dysku lokalnym.

Możemy na przykład utworzyć sobie na dysku swojego komputera folder "Archiwa OGNIK Premium", i umieszczać w tym folderze sporządzane co jakiś czas kopie folderu "dane". Dodatkowo skopiowane tam foldery "dane" warto dla rozróżnienia oznaczać w nazwie folderu datą utworzenia (kopiowania).

Czytaj więcej: Okresowa obsługa Systemu Ognik

Brak wydruków

W przypadku braku możliwości wydrukowania z OGNIKa Premium jakichkolwiek danych należy sprawdzić w INFORMACJACH O LICENCJI czy program został przez Państwa w pełni aktywowany, czy może nadal znajduje się w wersji TRIAL.

Aby wyświetlić informacje o licencji należy kolejno otworzyć: ZAKŁADKA PROGRAM > LICENCJA I AKTYWACJA

W przypadku gdy program znajduje się w wersji TRIAL, aby uaktywnić wydruki należy (zgodnie z instrukcją aktywacji otrzymaną w mailu z kluczem licencyjnym) wysłać do Nas zgłoszenie aktywacyjne, a następnie po otrzymaniu pliku aktywacyjnego wczytać go do programu.

Czy zapisy na kontach pozabilansowych muszą się bilansować ?

Wszystkie zapisy na kontach pozabilansowych muszą się bilansować. W takim przypadku wskazane jest utworzenie konta technicznego (np. o symbolu 999), służącego do bilansowania zapisów zaksięgowanych na kontach pozabilansowych. Ponadto takie zapisy najlepiej jest dodawać w osobnych dokumentach (nie w dokumentach z księgowaniami). Można na przykład utworzyć dla nich osobną serię dokumentów.

Import do OGNIKa Premium wyciągów bankowych z pliku o formacie .csv

Głównymi założeniami dotyczącymi pliku .csv, z którego możliwe jest zaimportowanie wyciągów bankowych jest konieczność aby plik ten miał postać tabelaryczną (tabeli) oraz posiadał nagłówki.

Brak struktury tabelarycznej pliku rodzi konieczność dostosowania otrzymanego ze swojego banku wyciągu w formie pliku .csv do wymagań programu OGNIK Premium. Po edycji pliku .csv możliwe jest jego zaimportowanie do OGNIKa Premium za pomocą kreatora importu. Poniżej przedstawiamy listę wymogów, które musi spełniać plik .csv aby można było go wczytać do OGNIKa Premium:

Czytaj więcej: Import do OGNIKa Premium wyciągów bankowych z pliku o formacie .csv

Wystawianie faktur przez nieVATowca

Często pytacie Nas Państwo, czy jeśli jesteście tak zwanym "nieVATowcem" to, czy program umożliwi Wam wystawienie faktur sprzedaży według odpowiedniego wzoru.

ODPOWIEDŹ BRZMI: TAK.

Jeżeli przy zakładaniu w programie OGNIK Premium księgowanego podmiotu (firmy) wyłączycie Państwo opcje związane z VAT to przy wystawianiu faktur w module FAKTURY MINI program użyje odpowiedniego szablonu faktury.

Czytaj więcej: Wystawianie faktur przez nieVATowca

Generowanie i elektroniczna wysyłka deklaracji VAT

Program OGNIK Premium począwszy od wersji 1.7.67 zawiera funkcję elektronicznej wysyłki deklaracji VAT. Poniższa instrukcja opisuje w kilku prostych krokach w jaki sposób należy wyliczyć i wysłać deklarację VAT za pomocą OGNIKa Premium. Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę) dla którego chcecie wygenerować i wysłać deklarację należy kolejno...

WYLICZ DEKLARACJĘ VAT ZA ODPOWIEDNI OKRES

Krok 1. Z lewego menu wybierz moduł VAT, a następnie odpowiednią deklarację VAT.

Czytaj więcej: Generowanie i elektroniczna wysyłka deklaracji VAT