Szukaj w artykułach

Z własnego doświadczenia wiemy, że w przypadku niezgodności obrotów w zestawieniu obrotów i sald najczęstszą przyczyną tej niezgodności jest zaznaczenie opcji POMIŃ ZEROWE.

 

Po wejściu w zakładkę OBROTY I SALDA, która jest dostępna w lewym Menu, wyświetlone zostaje okno tworzenia zestawienia obrotów i sald.

Po uzupełnieniu danych w górnym Menu charakteryzujących tworzone zestawienie i użyciu przycisku OBLICZ wygenerowane zostanie pożądane zestawienie obrotów i sald.


 UWAGA !!!

UZUPEŁNIAJĄC DANE W GÓRNYM MENU ZAKŁADKI OBROTY I SALDA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYGENEROWANE ZOSTANIE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZAZNACZENIE OPCJI POMIŃ ZEROWE MOŻE SPOWODOWAĆ, NIEZGODNOŚĆ OBROTÓW W ZESTAWIENIU OBROTÓW I SALD.

PO NAJECHANIU KURSOREM MYSZY NA TĄ OPCJĘ PROGRAM POINFORMUJE NAS ODPOWIEDNIM OSTRZEŻENIEM, ŻE UŻYCIE TEGO FILTRU (OPCJI) MOŻE SPOWODOWAĆ NIEZGODNOŚĆ OBROTÓW W GENEROWANYM ZESTAWIENIU.