Szukaj w artykułach

Program księgowy OGNIK Premium umożliwia wyliczenie kwoty rocznej korekty VAT wynikającej ze stosowania tak zwanego współczynnika.

Aby wyliczyć kwotę takiej rocznej korekty należy:

1. Wejść w rok obrotowy w którym chcemy dokonywać przeliczenia wysokości korekty rocznej i w którym to roku wysokość tej korekty będzie przez Państwa wprowadzana (księgowana) do nowego pliku JPK_VDEK

2. Z bocznego menu wybrać zakładkę VAT, a następnie opcję VAT-V7 M/K

3. W dowolnym miejscu sekcji PODATEK klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybieramy opcję POKAŻ ROZLICZENIE WG. WSPÓŁCZYNNIKA ROCZNEGO

 

4. Wyświetlone zostanie poniższe okno

 

5. Po wybraniu Dat granicznych (Data od...Data do) okresu za jaki chcemy wyliczyć wysokość korekty rocznej i użyciu przycisku WYLICZ program wyliczy nam wartość tej korekty (w naszym przykładzie wyliczona kwota to 920 zł)

 

6. Po wykonaniu obliczeń należy zapisać kwotę (kwoty) korekty rocznej i zaksięgować ją dokumentem zakupowym w Buforze Zapisów. Wartość współczynnika obowiązującego w kolejnym roku obrotowym należy wyliczyć samodzielnie

Jak powinien wyglądać dokument z wprowadzoną korektą roczną ?? - ważne wskazówki !!!

  •  dokument taki należy wprowadzić w serii ZAV (faktura zakupu),

  • w polach z datami dokumentu należy wprowadzić datę pod jaką dokument ma zostać zaksięgowany i uwzględniony do VAT,

  • w polu kontrahent zalecamy utworzenie kontrahenta o nazwie np: KOREKTA ROCZNA - ważne aby w polu NIP tak utworzonego kontrahenta wprowadzić zapis BRAK,

  • numer i opis dokumentu wprowadzamy według własnego uznania,

  • część rejestrową dokumentu należy uzupełnić w sposób pokazany poniżej (dla przykładu posłużyliśmy się wyliczoną wcześniej kwotą korekty w wysokości 920 zł),

Uwagi !!!

- kwoty ujemne korekty VAT wprowadzamy do części rejestrowej dokumentu ze znakiem "minus",

- stawka VAT wybrana w dokumencie korekty rocznej nie ma znaczenia, ponieważ nie jest ona zaciągana do pliku JPK_VDEK, nie znajdzie się tam również kwota netto (ta musi wynosić 0,00 zł),

- typ VAT KNP "wrzuci" kwotę korekty VAT w pole 45 części deklaracyjnej pliku JPK_VDEK oraz w to samo pole części ewidencyjnej tego pliku,

- typ VAT KNS "wrzuci" kwotę korekty VAT w pole 44 części deklaracyjnej pliku JPK_VDEK oraz w to samo pole części ewidencyjnej tego pliku,

- pamiętaj aby dokument z wprowadzoną korektą roczną oznaczyć tagiem WEW,

- pamiętaj o uzupełnieniu części dekretowej dokumentu właściwymi zapisami księgowymi.