Szukaj w artykułach

Spis treści

 WSKAZÓWKA !!!

Należy pamiętać, że przy zamykaniu okresów nie macie Państwo możliwości dowolnego ich zamykania. Wszystkie miesiące muszą być zamykane kolejno (od pierwszego do ostatniego). Ponadto nie ma również możliwości zamknięcia miesiąca, jeżeli znajdują się dla niego jeszcze jakieś zapisy w Buforze Zapisów. Przy próbie zamknięcia takiego miesiąca program wyświetli stosowne ostrzeżenie.

Aby zamknąć miesiące w starym roku należy najpierw wprowadzić (zaksięgować) wszystkie dokumenty do DZIENNIKA. W tym celu należy:

  • wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę BUFOR ZAPISÓW,

  • następnie należy na liście dokumentów w buforze, zaznaczyć te które chcemy zaksięgować i użyć z górnego menu przycisku KSIĘGUJ.

Następnie aby zamknąć rok należy zamknąć dla niego wszystkie okresy (miesiące) rozliczeniowe. W tym celu należy:

  • wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę DZIENNIK,

  • następnie z górnego menu należy użyć przycisku ZAMKNIJ MIESIĄC,

  • następnie w wyświetlonym oknie zamykania miesięcy należy kolejno (od pierwszego do ostatniego) zaznaczać poszczególne miesiące i zamykać je używając przycisku ZAMKNIJ MIESIĄC.

UWAGA !!!

ZAMKNIĘCIE WSZYSTKICH KOLEJNYCH MIESIĘCY POWODUJE AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE CAŁEGO ROKU.