bilans otwarcia

 • Czy strony WN i MA Bilansu Otwarcia muszą być równe ?

  Często zadajecie Nam Państwo pytanie czy po przeniesieniu Bilansu Otwarcia na kolejny rok (okres) obrotowy za pomocą odpowiednich funkcji oferowanych przez OGNIKa Premium, strony WN i MA tego Bilansu muszą być równe.

  Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów podmiotu na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (na przykład na koniec danego roku obrotowego). Przedstawione w bilansie aktywa są to kontrolowane przez podmiot zasoby. Natomiast pasywa pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.

 • Kreator Bilansu Otwarcia

  W OGNIKu bilans otwarcia pierwszego założonego roku wprowadzasz ręcznie. W kolejnych latach w automatycznym przeniesieniu bilansu pomoże Ci zawarty w programie Kreator !!!

  Wskazujesz między innymi rok docelowy, oraz dokument do którego mają zostać wczytane zapisy bilansu i postępujesz zgodnie ze wskazówkami Kreatora.

  Więcej informacji na temat automatycznego przenoszenia bilansu otwarcia znajdziecie Państwo tutaj.

 • Przełom roku

  Koniec jednego, a początek drugiego roku obrotowego niesie za sobą konieczność przeprowadzenia kilku niezbędnych operacji takich jak przeksięgowanie wyniku finansowego przy przeniesienie bilansu. Często pytacie Nas Państwo jak rozpocząć pracę w nowym roku obrotowym i czy możecie zacząć księgowanie dokumentów w nowym roku nie mając jeszcze zamkniętego roku poprzedniego.

  Nasz program pozwala na uruchomienie więcej niż jednego roku równocześnie, a co za tym idzie możecie Państwo otworzyć i księgować nowy rok, jednocześnie pracując i "domykając" stary.