Szukaj w artykułach

Dość często zadajecie Nam Państwo pytanie: "W jaki sposób mogę w programie otworzyć zamknięty już miesiąc i czy jest to w ogóle możliwe ?"

 

Odpowiedź brzmi: TAK. W programie OGNIK Premium istnieje możliwość otworzenia zamkniętego wcześniej miesiąca. Aby to zrobić należy:

  • wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę DZIENNIK,

  • następnie z górnego menu wybieramy przycisk ZAMKNIJ MIESIĄC,
  • w wyświetlonym oknie należy zaznaczyć miesiąc, który chcemy otworzyć. Możemy to zrobić klikając na wybranym przez Nas miesiącu jeden raz lewym przyciskiem myszy,

  • po wybraniu odpowiedniego miesiąca, w celu jego otwarcia używamy przycisku OTWÓRZ MIESIĄC. Po czynności tej stan miesiąca zmieni się na OTWARTY.

UWAGA !!!

OTWIERAJĄC POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ABY OTWORZYĆ DANY MIESIĄC NALEŻY MIEĆ OTWARTE RÓWNIEŻ WSZYSTKIE MIESIĄCE NASTĘPUJĄCE PO NIM. NA PRZYKŁAD GDY CHCEMY OTWORZYĆ MIESIĄC PAŹDZIERNIK TRZEBA MIEĆ OTWARTE RÓWNIEŻ MIESIĄCE LISTOPAD I GRUDZIEŃ.