Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Dla początkujących

Instalujemy program

Po otrzymaniu od Nas lub po pobraniu z Naszej strony internetowej pliku instalacyjnego programu OGNIK Premium (zwykle setup.exe, lub dla wersji E (do pracy na jednym komputerze) setup_e.exe) należy uruchomić go i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instalatorze. Należy kolejno:

1. Zaakceptować okno powitalne instalatora,

Czytaj więcej: Instalujemy program

Pierwsza firma

Podczas pierwszego uruchomienia zainstalowanego programu pojawia się Kreator Tworzenia Firmy. Aby utworzyć swoją pierwszą firmę należy:

Dostosowanie Planu Kont

Program OGNIK Premium jest programem niezwykle elastycznym jeżeli chodzi o modyfikowanie planu kont. Po wczytaniu wzorcowego planu kont można (a, nawet należy) dostosować go do indywidualnych potrzeb księgowanego przez Państwa podmiotu.

Podsumowując po wczytaniu domyślnego planu kont zaproponowanego przez program to od Was drodzy księgowi będzie zależało jaką finalną postać on przyjmie. Uwzględniając specyfikę "swojego" podmiotu możecie odpowiednio zmodyfikować plan kont.

Czytaj więcej: Dostosowanie Planu Kont

Szybki start z programem

Jeżeli przeszli Państwo przez proces instalacji programu OGNIK Premium, a także założyli Państwo firmę, którą będziecie prowadzić w programie i określili dla niej parametry pierwszego zakładanego roku obrotowego to po otwarciu programu zobaczycie przed sobą następujące okno:

Jest to okno główne programu OGNIK Premium. W tym momencie najważniejsze jest przeprowadzenie kilku prostych czynności mających na celu odpowiednią organizację Państwa pracy na programie i zapewnienie właściwego rozpoczęcia tej pracy.

W artykule tym przedstawione zostaną kroki, dzięki którym szybko i sprawnie zorganizują sobie Państwo pracę z OGNIKiem. Wiemy, że początki są trudne ale dzięki naszym poradom te pierwsze kroki z programem powinny okazać się łatwiejsze.

Czytaj więcej: Szybki start z programem