Szybki, kompletny i sprawdzony program księgowy.

Podczas pierwszego uruchomienia zainstalowanego programu pojawia się Kreator Tworzenia Firmy. Aby utworzyć swoją pierwszą firmę należy:

  • za pomocą przycisku Dalej zaakceptować pierwsze okno informacyjne i przejść do wprowadzania danych o podmiocie,

  • w kolejnym oknie wprowadzamy dane podstawowe firmy (alias, NIP, REGON, numer KRS/PESEL) oraz wybieramy jedną z dostępnych form prowadzenia działalności. Po uzupełnieniu informacji przechodzimy dalej,

  • w wyświetlonym oknie uzupełniamy dane adresowe podmiotu i przechodzimy dalej (do momentu aktywacji programu dane adresowe zakładanego podmiotu mogą być zmienione),

  • uzupełniamy dane charakteryzujące (nazwa i daty graniczne) zakładany pierwszy okres rozliczeniowy dla danego podmiotu oraz określamy jego parametry (między innymi wybieramy formę opodatkowania, włączamy lub nie funkcje dotyczące VAT i rozrachunków, a także wczytujemy pusty lub wzorcowy plan kont) i przechodzimy dalej,

  • przyciskiem Utwórz, akceptujemy swoje wcześniejsze wybory i zakładamy bazę pierwszego podmiotu, może to potrwać od kilku sekund do około jednej minuty.

Więcej informacji na temat zakładania podmiotu w programie OGNIK Premium, a także określenia dla niego parametrów nowo zakładanego roku obrotowego znajdziecie Państwo w podręczniku dostępnym tutaj.