Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Aby włączyć rozrachunki w OGNIKu Premium dla danej firmy (podmiotu) należy po jej otwarciu:

 

  • z górnego "grzebyka" okna głównego wybieramy zakładkę PROGRAM widoczną w lewej górnej części okna, na następnie opcję USTAWIENIA KSIĘGOWE (można również wybrać zakładkę SKRÓTY, a następnie przycisk USTAWIENIA KSIĘGOWE),
  • następnie z górnego "grzebyka" wyświetlonego okna wybieramy zakładkę ROZRACHUNKI,

  • w celu włączenia rozrachunków zaznaczamy "dziubkiem" opcję WŁĄCZ ROZRACHUNKI,
  • do zatwierdzenia swojej decyzji i zapisania zmian używamy przycisku ZAPISZ z górnego menu.

UWAGA !!!

Dodatkowo w oknie tym macie Państwo możliwość zaznaczenia opcji ROZPOCZNIJ OD BILANSU OTWARCIA Z TEGO ROKU. Po zaznaczeniu jej program automatycznie odizoluje rozrachunki ze starszych lat i rozpocznie ich wyświetlanie od Bilansu Otwarcia z roku bieżącego.

Jeżeli nie mamy wprowadzonego prawidłowego Bilansu Otwarcia to po zaznaczeniu tej opcji program nie będzie wyświetlał żadnych rozrachunków, aż do momentu wprowadzenia prawidłowego dokumentu BO.

Natomiast jeśli nie zaznaczymy tej opcji to program wyświetli rozrachunki ze starszych lat (również te rozliczone), a po dodaniu prawidłowego BO zdubluje je.

DLATEGO OPCJĘ TĘ WARTO ZAZNACZYĆ W MOMENCIE GDY MAMY WPROWADZONY JUŻ DO PROGRAMU PRAWIDŁOWY DOKUMENT BILANSU OTWARCIA.