Szybki, kompletny i sprawdzony program księgowy.

Aby w programie OGNIK Premium włączyć funkcje związane z VAT należy:

  • wcisnąć na klawiaturze przycisk F2 lub za pomocą opcji ZMIEŃ FIRMĘ wyświetlić listę dostępnych podmiotów,
  • po wybraniu firmy (podmiotu) dla którego chcemy włączyć funkcje VAT wyświetli się Nam okno lat obrotowych w danym podmiocie,

  • następnie zaznaczamy rok obrotowy dla którego chcemy włączyć funkcje VAT i klikamy przycisk POPRAW,
  • w wyświetlonym oknie w celu włączenia funkcji VAT należy zaznaczyć opcję OBSŁUGA VAT WŁĄCZONA,

  • na koniec przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy wprowadzone zmiany.