Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Spis treści

Jeżeli przeszli Państwo przez proces instalacji programu OGNIK Premium, a także założyli Państwo firmę, którą będziecie prowadzić w programie i określili dla niej parametry pierwszego zakładanego roku obrotowego to po otwarciu programu zobaczycie przed sobą następujące okno:

Jest to okno główne programu OGNIK Premium. W tym momencie najważniejsze jest przeprowadzenie kilku prostych czynności mających na celu odpowiednią organizację Państwa pracy na programie i zapewnienie właściwego rozpoczęcia tej pracy.

W artykule tym przedstawione zostaną kroki, dzięki którym szybko i sprawnie zorganizują sobie Państwo pracę z OGNIKiem. Wiemy, że początki są trudne ale dzięki naszym poradom te pierwsze kroki z programem powinny okazać się łatwiejsze.

Nasz program umożliwia dość dużą swobodę w zakresie modyfikowania planu kont. Po wczytaniu domyślnego planu kont należy dostosować go do potrzeb księgowych prowadzonego przez Ciebie podmiotu.

Przykładowo jeśli jesteście dużym podmiotem i jeśli nakazuje to specyfika waszej działalności wprowadźcie do ewidencjonowania kosztów zarówno konta zespołu 4-ego jak i 5-ego.

Ogólnie rzecz biorąc po wczytaniu domyślnego planu kont to od Was zależy jaką finalną postać on przyjmie. Po uwzględnieniu specyfiki prowadzonego przez Państwa podmiotu powinniście odpowiednio zmodyfikować plan kont.

Wszelkie modyfikacje planu kont możliwe są w zakładce PLAN KONT dostępnej w module KSIĘGA. Do ich przeprowadzenia służy górne Menu, które ma następującą postać:

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu zakładki PLAN KONT, jej możliwościach, a także o operacjach na samych kontach księgowych możecie Państwo znaleźć w temacie PLAN KONT naszego podręcznika online. Podręcznik ten jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Przy modyfikowaniu planu kont należy pamiętać o zasadzie "umiarkowanego minimalizmu", która zakłada budowanie kont bez zbędnego przesadzania ale zostawieniu sobie zawsze furtki do jego dalszej rozbudowy. Jest to bardzo istotna zasada w przypadku programu OGNIK ponieważ, pozwala on na wprowadzanie zapisów tylko na ostatnich poziomach analityki. Dlatego przed przystąpieniem do pracy bardzo istotne jest przewidzenie, na których kontach będziemy tworzyć analitykę i jak "głęboka" ona będzie. PO WPROWADZENIU JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW NA KONTA SYNTETYCZNE, PROGRAM NIE POZWOLI JUŻ NA UTWORZENIE DO NICH KONT ANALITYCZNYCH W PRZYSZŁOŚCI.

WAŻNE WSKAZÓWKI !!!,

Podczas zakładania kont o charakterze pozabilansowym należy pamiętać aby:

  • Konta pozabilansowe najlepiej jest zakładać jako konta o symbolu początkowym 999. Pozwoli to Państwu w przyszłości na łatwiejsze ich pomijanie tam, gdzie okażą się one zbędne, czyli na przykład w zestawieniu obrotów i sald i w analityce,
  • Wszystkie zapisy na kontach pozabilansowych muszą się bilansować. Dlatego najlepiej jest utworzyć konto techniczne o numerze na przykład 999-999, które będzie służyło do bilansowania zapisów na kontach pozabilansowych.