PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Czasami zwracacie się do Nas Państwo z następującym pytaniem: Dlaczego podczas próby zaksięgowania dokumentów (z BUFORA do DZIENNIKA) opcje KSIĘGUJ WYBRANE i KSIĘGUJ WIDOCZNE są nieaktywne

tak jak na obrazku poniżej.

Odpowiedź: Jeżeli podczas próby zaksięgowania dokumentów opcje Księguj wybrane i Księguj widoczne są nieaktywne to najprawdopodobniej mają Państwo zaznaczoną opcję ZAKSIĘGOWANE dostępną w górnym Menu BUFORA ZAPISÓW.

 

Zaznaczenie opcji ZAKSIĘGOWANE powoduje wyświetlenie się na liście dokumentów w BUFORZE ZAPISÓW również dokumentów znajdujących się już w DZIENNIKU (czyli dokumentów już zaksięgowanych). Podświetlone są one zielonym kolorem.


Z tego to właśnie powodu wprowadzone zostało do programu zabezpieczenie (ograniczenie) powodujące chwilowe wygaszenie opcji Księguj wybrane i Księguj widoczne w momencie gdy na liście dokumentów w Buforze pojawią się również zapisy zaksięgowane. Ograniczenie to minimalizuje ryzyko ponownego zaksięgowania dokumentów już znajdujących się w DZIENNIKU.

Podobnie (jak w przypadku opcji Księguj wybrane i Księguj widoczne) zachowują się dostępne w górnym Menu BUFORA ZAPISÓW przyciski POPRAW i USUŃ BIEŻĄCY. Jeżeli opcja ZAKSIĘGOWANE jest zaznaczona to przyciski te są nieaktywne i zabezpieczają przed przypadkowym usunięciem dokumentów lub ich edycją.

Wracając do pytania wspomnianego na wstępie artykułu, aby opcje Księguj wybrane i Księguj widoczne były aktywne należy odznaczyć opcję ZAKSIĘGOWANE (opcja ta ma być niezaznaczona).

UWAGA !!!

W górnym Menu BUFORA ZAPISÓW po użyciu przycisku KSIĘGUJ widoczna jest również opcja ODKSIĘGUJ. Służy ona do odksięgowywania zapisów znajdujących się w DZIENNIKU i przenoszeniu ich z powrotem do BUFORA ZAPISÓW. Jeżeli:

  • opcja ZAKSIĘGOWANE jest NIEZAZNACZONA - to na liście zapisów w BUFORZE niewidoczne są dokumenty zaksięgowane, a opcja ODKSIĘGUJ jest nieaktywna,

 

  • opcja ZAKSIĘGOWANE jest ZAZNACZONA - to na liście zapisów w BUFORZE widoczne są również dokumenty zaksięgowane, a opcja ODKSIĘGUJ jest aktywna.