OGNIK Premium zawiera funkcję generowania JPK w postaci pliku XML. Program umożliwia wygenerowanie ewidencji VAT w strukturze JPK_VAT, którą następnie użytkownik może przesłać do Ministerstwa Finansów za pomocą Aplikacji Klienckiej opublikowanej na stronach MF.

Wygenerowanie pliku JPK możliwe jest po wcześniejszym uzupełnieniu danych Urzędu Skarbowego właściwego dla celów podatku VAT. W przypadku gdy dane te nie zostaną uzupełnione program wyświetla odpowiednie ostrzeżenie.

Ognik umożliwia wygenerowanie rejestru VAT dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika i potrzeb sprawozdawczości JPK. Możemy wygenerować plik JPK osobno dla VAT należnego, naliczonego lub obydwu razem.

W przypadku gdy dane niezbędne do wygenerowania pliku JPK są niekompletne program poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem i wskaże które elementy w danych dokumentach użytkownik powinien poprawić.

Wygenerowany dla wyliczonego rejestru VAT plik JPK użytkownik może zapisać na swoim komputerze, a następnie wysłać go za pomocą aplikacji klienckiej dostępnej na stronach Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji na temat generowania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdziecie Państwo w instrukcji dostępnej tutaj.