Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Program/moduł OGNIK e-Sprawozdania pozwala na utworzenie kompletnego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Program instalowany jest na komputerze użytkownika a jego używanie nie wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych. W przypadku zakupu programu OGNIK - moduł e-Sprawozdania instalowany jest wraz z programem OGNIK.

Zobacz wybrane zrzuty ekran:

Zobacz film na YT

https://www.youtube.com/watch?v=OUnRzZP9RiA&list=PLVT_0zH3YiPouvQymfiTrR66dhxaEQHEQ

Funkcje programu OGNIK e-Sprawozdania

 • pozwala na sporządzenie elektronicznego sprawozdania, w formacie w pełni zgodnym ze strukturami XML opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów
 • obsługuje schematy elektronicznych sprawozdań finansowych dla jednostek innych, jednostek mikro i małych oraz organizacji pozarządowych - oraz jednostek sporządzających sprawozdania skonsolidowane
 • pozwala na wydruk sporządzonego sprawozdania, oraz na jego zapisanie w postaci pliku PDF, RTF, XLS
 • wszystkie pozycje sprawozdań można w dowolnym czasie poprawić lub zmienić i ponownie wygenerować e-sprawozdanie finansowe
 • program sprawdza generowane pliki pod kątem ich zgodności ze strukturami
 • program sprawdza generowane pliki pod kątem zgodności sum pozycji podrzędnych z nadrzędnymi (w trybie do 100) - co pozwala na uniknięcie większości pomyłek pisarskich
 • umożliwia rozszerzenie podstawowych wzorów SF o pozycje uszczegółowiające przewidziane w schematach
 • umożliwia ręczne wprowadzenie sprawozdań finansowych "od zera"
 • umożliwia utworzenie wielu SF dla jednego podmiotu
 • posiadaczom programu OGNIK PREMIUM umożliwia import elementów sprawozdania (RZiS, Bilans) wyliczonych w Ogniku Premium Księga Handlowa i dalszą ich edycję
 • umożliwia tworzenie wielu wersji / kopii tworzonego sprawozdania finansowego
 • pozwala na klonowanie sprawozdań finansowych na kolejne okresy
 • umożliwia hurtowe kopiowanie danych pomiędzy okresami w ramach sprawozdania
 • umożliwia eksport danych tabelarycznych do Excela
 • umożliwia import plików XML SF stworzonych w dowolnym programie
 • pozwala na dodanie i obsługę załączników do sprawozdań finansowych w postaci pliku, np. w formacie PDF, a dla niektórych także ich podgląd bezpośrednio w programie
 • pozwala na podpisanie pliku sprawozdań finansowych podpisem kwalifikowanym, wraz z sygnaturą czasową lub bez niej
 • w wersji dla biur księgowych - pozwala na obsługę wielu podmiotów w ramach jednego programu (w zależności od licencji)
 • program występuje w wersji przenośnej, kopię programu można nawet zabrać ze sobą np. na dysku USB i uruchomić u klienta
 • i ... nawet pobiera dane Jednostki z rejestru REGON! :-)
 • zawiera również wbudowany mechanizm aktualizacji programu a także mechanizm archiwizacji bazy danych programu

E-Sprawozdania filmik

 

Planowane kolejne funkcje

 • weryfikacja danych SF pod kątem wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami SF
 • wysyłka SF osób fizycznych i podmiotów nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców wprost do KAS
 • analiza finansowa - możliwość wyliczenia podstawowych wskaźników finansowych
 • generator protokołu i uchwał na zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy/członków

 

Co wyróżnia nas i nasz program e-Sprawozdania?

 • po pierwsze pasja tworzenia dobrych programów i chęć pomocy ich użytkownikom :-)
 • blisko 20 lat doświadczenia w księgowości i programowaniu
 • tysiące zadowolonych klientów, korzystających z naszych programów każdego dnia
 • szybkość reakcji w razie zmian w przepisach i elastyczność w ich wdrażaniu
 • bezpieczeństwo i pełna kontrola danych przechowywanych wyłącznie na komputerach użytkownika
 • dodatkowe funkcje rozszerzające przydatność programu
 • wyjątkowa intuicyjność i  łatwość obsługi programu
 • a przede wszystkim łatwość obsługi i oszczędność czasu

 Co zawiera licencja programu?

 • prawo do instalacji programu na dowolnej liczbie komputerów użytkownika
 • prawo do bezterminowego korzystania z aplikacji
 • prawo do korzystania z aktualizacji programu w ramach aktualnej generacji programu
 • płacisz raz korzystasz przez wiele lat

 • Ważne: e-Sprawozdania możesz nabyć jako samodzielny program - lub jako moduł programu Ognik Premium - w cenie modułu "księga handlowa"

A co z aktualizacjami programu w kolejnych latach?

Co do zasady licencja programu jest bezterminowa tak więc, jeżeli więc schematy XML sprawozdań finansowych w kolejnych latach nie ulegną zmianie oraz nie zmieni się sposób wysyłki e-sprawozdań program OGNIK e-Sprawozdania nie będzie wymagał zakupu aktualizacji.

Zamów program w naszym sklepie już teraz.

Sprawdzony w akcji! Ponad 5000 sprzedanych licencji!

Dziękujemy za zaufanie!