PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

e-Sprawozdania FAQ

2019-01-24: Tworzymy bazę pytań dotyczących programu OGNIK E-sprawozdania. Już Wkrótce więcej odpowiedzi, przykłady i wskazówki. Zapraszamy

Czy program OGNIK e-sprawozdania umożliwia podpisanie profilem zaufanym dokumentów czy tylko podpisem kwalifikowanym?

Pełna wersja programu E-Sprawozdania pozwoli podpisać pliki XML przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
Pliki XML może również podpisywać za pomocą posiadanych aplikacji do podpisu dostarczonych przez wydawcę podpisu.

Usługa E-PUAP nie udostępnia API pozwalającego na jej wykorzystanie przez zewnętrzne programy.
Aby podpisać plik profilem zaufanym - należy zrobić to na portalu E-PUAP

Aktualizacja: Wg. stanu na dzień 2019-01-28 - KRS przyjmuje już E-sprawozdania podpisane profilem zaufanym E-PUAP - Źródło: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Co powinien zawierać plik XML sprawozdań

Plik XML powinien zawierać wyłącznie elementy sprawozdania finansowego, takie jak RZiS, BILANS i pozostałe jeśli są wymagane oraz w każdym przypadku dodatkowy plik zawierający informacje dodatkową (zwykle będzie to pdf)

Ważne:
Takich dokumentów jak: opinia biegłego rewidenta, uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań itp - NIE DODAJEMY do pliku XML
- trzeba będzie je odrębnie załączyć do wniosku do KRS podczas składania SF;