Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

W programie znajdziesz:

Kartotekę pracowników
Czytelne i pełne informacji okno pracownika - wszystkie najważniejsze dla kadrowca dane w zasięgu Twojego wzroku.


- czytelna lista i okno edycyjne zawierające wszystkie dane o pracowniku oraz domyślne parametry naliczeń.
- pracowników możesz zaimportować z wielu formatów plików, w tym z Excela czy plików TXT/CSV - co znacząco ułatwia zmianę programu.
- opcja wprowadzenia wybranych domyślnych parametrów naliczania dla osoby, w tym: Koszty, ULGA podatkowa itp.


Szybkie i przejrzyste wprowadzanie listy płac i pracowników. Jasne i czytelne wydruki i podsumowania. Wszystko to w jednym oknie. Oszczędź sobie czasu na szukanie ukrytych funkcji. Generowanie paczki przelewów, to tylko dwa kliknięcia. Lista płac jest identyczna jak miesiąc temu, sklonuj ją.

Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, w tym:
- tworzenie dowolnej liczby list płac w obrębie miesiąca, również dla danej osoby, również w danym dniu, a w skrajnych przypadkach również wiele wypłat dla osoby na jednej liście (w takim przypadku o kolejności naliczeń decyduje kolejność na liście)
- kumulacja podstaw składek ZUS i obliczeń podatkowych dla danej osoby w obrębie miesiąca (eliminuje różnice groszowe w podsumowaniach zdarzające się gdy występuje wiele list płac w miesiącu dla danej osoby) ,
- obsługa kosztów zwykłych/podwyższonych i 50% w umowach o pracę,
- obsługa ulgi podatkowej/ w okresie jej obowiązywania również ulgi dla klasy średniej + opcja wprowadzenia własnej kwoty ulgi
- kontrola przekroczenia progu PIT,
- kontrola przekroczenia progu naliczania składki emerytalnej,
- naliczanie wynagrodzeń dla osób poniżej 26 roku życia + kontrola przekroczenia PIT po przekroczeniu limitu zwolnienia + opcja wyłączenia tego trybu.
- klonowanie pozycji z innych list płac - ułatwia tworzenie list płac na kolejny okres.
- tworzenie własnych składników wynagrodzeń i możliwość ich konfiguracji,
- możliwość zablokowania wybranej listy płac/pozycji listy płac tak, aby nie została omyłkowo przeliczona.
- kilka wersji wydruku listy płac - prosty, zwykły i rozszerzony
- wydruk przelewu podatkowego i ZUS
- wydruk przelewów wypłat
- Naliczanie składek PPK
- Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło (również ryczałtowe)
- Naliczanie składek płatnika i osoby współpracującej
- możliwość wygenerowania pliku elixir zawierającego wypłaty + kreator struktury pliku

Mozolne wprowadzanie wypłat wynagrodzeń do banku? - z Ognikiem tego unikniesz. Wygeneruj paczkę przelewów i wgraj ją do banku.


Raportowanie wynagrodzeń otrzymanych przez podatników w PIT-11

Wysyłka PIT-ów w Ogniku przestanie być uciążliwym obowiązkiem. Automatyczne lub ręczne generowanie PIT, czytelna walidacja, łatwa nawigacja i przeszukiwanie listy pit. Operacje zbiorcze na wielu PIT'ach jednocześnie.


Raportowanie wynagrodzeń wypłaconych przez płatnika w PIT-4R

Raportowanie KEDU do Płatnika ZUS (DRA+RCA+RSA+RZA)

Zestawienia płacowe - Pliki KED-u, przelewy ZUS i US, syma wypłat i kosztu płatnika a wszystko w czytelnym miesięcznym układzie.

- karty wynagrodzeń,
- karty zasiłkowe,
- podsumowanie listy płac
- podsumowanie miesiąca
- podsumowanie składników płacowych użytych na danej liście płac.

Tryb "ręczny"
- w rzadkich skrajnych przypadkach można nadpisać kwoty wyliczone przez program.

Eksport danych
- do Excela
- do plików PDF,
- do plików RTF (np. do dalszej edycji np. w Wordzie)
i inne

Już wkrótce dodamy kolejne elementy, w tym m/innymi:

Sekcja umowy
- możliwość sporządzenia i wydruku umowy o pracę wraz z niezbędnymi załącznikami, umowy zlecenia i o dzieło
- możliwość zapisania podstaw i składników kwotowych wynagrodzeń

Sekcja PIT-y
- kolejne formularze PIT niezbędne do raportowania wynagrodzeń, tj.

Inne opcje:
- możliwość tworzenia własnych wzorów raportów płacowych