Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Moduł Faktury prostym dodatkiem umożliwiającym wystawianie faktur w oparciu o cennik towarów i usług.
Po wystawieniu faktury, możliwe jest (dzięki integracji modułu z Księgą) jej zaksięgowanie.

Możliwa jest również edycja dotychczas wystawionych faktur, a także ich automatyczny podgląd i wydruk tuż po wystawieniu.

Z poziomu listy faktur możemy również dokonać eksportu wybranej faktury do jednego z dostępnych formatów: EXCEL, HTML, XML, TXT.

Rozwinięte opcje widoku umożliwiają filtrowanie i grupowanie znajdujących się na liście faktur w sposób pożądany przez użytkownika programu.

Program umożliwia również wybór sposobu wystawienia faktury - w oparciu o kwotę brutto lub netto.

Moduł zawiera również cennik towarów, umożliwiający dodanie i określenie parametrów towarów i usług, wykorzystywanych następnie przy wystawianiu faktur. Lista towarów i usług (cennik) może być wydrukowana lub eksportowana do pliku o określonym formacie.

Możliwe jest również wycofanie znajdującej się w buforze faktury, z powrotem do modułu Faktur w celu jej edycji. Funkcje dostępne w module FAKTURY MINI przedstawione zostały poniżej:

 • Możliwość dodawania do faktury pozycji z cennika towarów i usług, a także późniejsza ich edycja lub usunięcie,
 • Dwie możliwości opracowania faktury: według netto i według brutto,
 • Dodawanie nowych serii dokumentów i sposobów płatności bezpośrednio z poziomu wprowadzanej faktury,
 • Renumeracja Liczb porządkowych poszczególnych pozycji w wystawianej fakturze,
 • Możliwość zapisania widoku formularza wystawianej faktury,
 • Dodawanie nowych kontrahentów bezpośrednio z poziomu wystawianej faktury,
 • Edycja lub usunięcie faktur znajdujących się na liście wystawionych dokumentów,
 • Wyświetlenie podglądu lub wydrukowanie faktury bezpośrednio po jej wystawieniu i zapisaniu,
 • Możliwość podglądu wystawionej faktury zanim trafi ona do bufora zapisów,
 • Eksport listy wystawionych faktur do pliku EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Okno wyszukiwarki pozwalające na szybkie odnalezienie dokumentu na liście wystawionych faktur,
 • Opcje widoku pozwalające na grupowanie, filtrowanie pozycji znajdujących się na liście wystawionych faktur, a także na dodawanie stopek, ramek, szczegółów dla tej listy oraz równomierne rozłożenie kolumn listy w widoku okna,
 • Możliwość zaksięgowania wystawionych faktur do bufora zapisów (możliwe jest zaksięgowanie wszystkich widocznych faktur ?na raz? lub tylko bieżącej faktury) w oparciu o wprowadzone dla nich dekrety,
 • Możliwość zapisania widoku listy faktur zgodnie z preferencjami użytkownika ? zawsze istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych (początkowych) widoku,
 • Dostosowanie widoku listy faktur za pomocą opcji ?*?,
 • Funkcja ?grzebyka? pozwalająca na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi okresami za które wystawione zostały faktury,
 • Cennik umożliwiający dodawanie towarów i usług, wykorzystywanych jako elementy wystawianych faktur,
 • Kontrola ilości ? program prowadzi prostą kontrolę ilości uprzedzając jeśli sprzedawana liczba sztuk przekracza ilość dostępną,
 • Słownik jednostek miary pozwalający na edycję dostępnych jednostek oraz dodawanie nowych,
 • Możliwość dodawania nowych stawek VAT bezpośrednio z poziomu cennika,

 

 • Funkcja dodawania TAG-ów JPK, JPK_FA,
 • Możliwość klonowania wszystkich lub wybranych faktur wystawionych w module faktur mini,
 • Edycja dodanych do cennika towarów i usług, a w razie potrzeby możliwość usunięcia ich z cennika,
 • Funkcja autonumeracji wybranych serii sprzedażowych,
 • Możliwość stworzenia pliku JPK_FA(1)(2)(3) lub (4),
 • Opcja podświetlone pozwala na hurtowe dodanie Tag JPK, Zmieniana danych, dodawania tagów FA lub księgowania wybranych faktur,
 • Możliwość wydruku cennika,
 • Eksport cennika do pliku EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Opcje widoku umożliwiające filtrowanie, grupowanie towarów i usług znajdujących się w cenniku,
 • Możliwość dopasowania szerokości kolumn do wymiarów okna, a także zapisanie wyglądu okna cennika,
 • Możliwość wystawania faktur korygujących,
 • Możliwość wystawiania faktur Proforma,
 • Możliwość wystawiania faktur do Paragonu (FP),
 • Kartoteka kontrahentów w module Faktury mini jest zintegrowana z kartoteką kontrahentów z Księgi Handlowej.