Program OGNIK zawiera funkcję elektronicznej wysyłki deklaracji VAT. Po wyliczeniu deklaracji VAT za dany okres księgowy użytkownik ma możliwość przesłania jej na bramkę testową w trybie TEST (do tej wysyłki niezbędne jest zainstalowanie na komputerze certyfikatu bramki testowej) lub od razu wysłania jej do Ministerstwa Finansów.

Program pozwala na podpisanie deklaracji zarówno ważnym certyfikatem zainstalowanym na komputerze jak również w przypadku deklaracji osób fizycznych danymi księgowymi za poprzednie okresy. Możliwe jest również zapisanie wysyłanej deklaracji do pliku XML.

Po wysłaniu deklaracji program w osobnym oknie informuje o postępach w wysyłce, a w przypadku jej prawidłowego przebiegu pobiera numer referencyjny UPO. Podczas sprawdzania statusu i pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) pojawiają się komunikaty informujące o aktualnym statusie przetwarzania dokumentu. W przypadku otrzymania przez wysłaną deklarację statusu 200 potwierdzającego prawidłową wysyłkę możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia odbioru UPO.

Informacje o wysyłce, numer referencyjny UPO i status wysyłki są widoczne również na samej deklaracji. Instrukcję dotyczącą generowania i elektronicznej wysyłki deklaracji VAT znajdziecie Państwo tutaj.