Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

OGNIK dla Fundacji i Stowarzyszeń

Fundacje i Stowarzyszenia to duża grupa użytkowników Systemu Ognik Premium.

Mając na uwadze misję tych podmiotów staramy się dostarczać im pełne licencje naszych programów w cenie niższej niż te przeznaczone dla podmiotów komercyjnych

Wiele Fundacji i Stowarzyszeń w Naszym kraju to podmioty małe i bardzo małe, gdzie księgowością zajmuje się jedna osoba - tu pojawia się przewaga programu Ognik nad innymi programami księgowymi.

Ognik Premium wygrywa wszędzie tam - gdzie ważna jest atrakcyjna cena, bogata funkcjonalność i łatwość obsługi programu.

Dodatkowo - licencja programu jest wieczysta - nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat, chyba, że zdecydujesz się na zakup nowszej wersji programu.

Przekonaj się, jak OGNIK ułatwia pracę samodzielnego księgowego w najmniejszych fundacjach i stowarzyszeniach. Zobacz demo.

OGNIK jako program dla Fundacji i Stowarzyszeń

Ognika tworzyliśmy tak, aby rozpoczęcie pracy z programem było maksymalnie ułatwione.
I tak:

Instalacja i wdrożenie programu są łatwe - nie wymagają pomocy informatyka.
zaś wymagania programu pozwalają na jego użytkowanie nawet na starszych komputerach.
Co ważne: OGNIK PREMIUM objęty jest wsparciem technicznym, jakiego próżno szukać w innych firmach. Nasi konsultanci dysponują możliwością połączenia się z Państwa komputerem poprzez zdalny pulpit - przez co mogą pomóc tak jakby siedzieli tuż obok.

Dobra cena i żadnych ukrytych opłat.
Ceny OGNIK-a PREMIUM dla Fundacji i Stowarzyszeń są niże niż dla podmiotów komercyjnych - przy zachowaniu pełnej funkcjonalności programów. Licencja programu jest wieczysta - nie trzeba ponosić opłat na aktualizacje, chyba, że zmienią się przepisy prawa lub uznacie Państwo, że warto wykorzystać nowe funkcje programu.

Program zawiera wszystko co jest potrzebne do prowadzenia księgowości nawet bardzo dużych fundacji czy stowarzyszeń.

zestawienia księgowe, rejestry VAT, deklaracje miesięczne i kwartalne.
Ognik pozwala także na liczenie sprawozdań finansowych - Rachunku Zysków i Strat i Bilansu, (również w wersji uproszczonej i w aktualnych strukturach XML), naliczanie amortyzacji oraz  - co ma znaczenie w większych podmiotach - prowadzenie rozrachunków. Program jest przygotowany do prawie natychmiastowej pracy, zawiera predefiniowane ustawienia i plan kont. Ogromnym atutem programu jest Raport Kasowy oparty bezpośrednio o zapisy na koncie Kasy.

Bufor zapisów = mniej pomyłek
Księgując - do czasu zamknięcia ksiąg - możesz wrócić do wcześniejszych dokumentów i je poprawić.
Program zawiera również ułatwienia przydatne przy wyprowadzaniu zaległości, gdzie przydatny jest równoczesny dostęp do wielu lat obrotowych.

Wsparcie techniczne w cenie.
Większość licencji zawiera wsparcie techniczne (on-line, e-mail i telefon).

OGNIK PREMIUM to doskonały wybór dla Fundacji i Stowarzyszeń.
Program pozwala na prowadzenie ksiąg praktycznie w każdej konfiguracji. Zarówno w małej fundacji/stowarzyszeniu, gdzie księgowością zajmuje się jedna osoba, jak i w większych podmiotach gdzie wymagana jest jednoczesna praca na wielu stanowiskach.

OGNIK PREMIUM pozwala na księgowanie w dowolnym roku obrotowym, zawiera wielostopniowy plan kont i pozwala na pracę w sieci LAN. Ognik może też zostać zainstalowany na platformie Windows Server i użytkowany zdalnie - co ma szczególne znaczenie dla większych podmiotów.

Przekonaj się, jak OGNIK ułatwia pracę samodzielnego księgowego w najmniejszych fundacjach i stowarzyszeniach.

Wybrane licencje odpowiednie dla podmiotów non profit*


*Te licencje nie są przeznaczone dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców