Ściagawka JPK V7

Częste Pytania

Brak możliwości drukowania

Problem: Brak możliwości drukowania z programu OGNIK jakichkolwiek zestawień i raportów.

Przyczyna: Nie przeprowadzenie procesu aktywacji programu w całości. Najprawdopodobniej użytkownik programu nie wczytał pliku aktywacyjnego.

Rozwiązanie: Należy upewnić się, że proces aktywacji programu OGNIK został przeprowadzony w całości. Aby program został w pełni aktywowany należy:

Czytaj więcej: Brak możliwości drukowania

Szybkie pytania i odpowiedzi - czy możliwa jest zmiana numeru ITC

Często pytacie Nas Państwo czy możecie własnoręcznie zmienić numer ITC nadawany przez program. ODPOWIEDŹ BRZMI: NIE.

Numer ITC jest numerem systemowym programu. Zostaje on nadany automatycznie przez program i charakteryzuje każdy wprowadzony dokument. Jest numerem indywidualnym i niepowtarzalnym dla każdego dokumentu księgowego.

DLATEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI INGERENCJI UŻYTKOWNIKA W NUMER SYSTEMOWY ITC W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. NIE JEST RÓWNIEŻ MOŻLIWE POJAWIENIE SIĘ IDENTYCZNEGO NUMERU ITC DLA RÓŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

Odzyskiwanie hasła w OGNIKu Premium

Bardzo często pytacie Państwo w jaki sposób i czy w ogóle możecie w przypadku zgubienia, utracenia bądź zapomnienia, odzyskać swoje hasło do logowania się w OGNIKU Premium.

Zaloguj się, aby zobaczyć.