Aby wydrukować dekrety księgowe pojedynczego dokumentu znajdującego się w Buforze Zapisów należy:

 

  • wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę BUFOR ZAPISÓW,

  • następnie na liście dokumentów bufora zapisów, trzeba odnaleźć dokument księgowy, którego dekrety będziecie chcieli Państwo wydrukować,

  • po odnalezieniu dokumentu należy zaznaczyć go klikając na nim jeden raz lewym przyciskiem myszy,

  • następnie z górnego menu wybieramy kolejno PRZYCISK WYDRUKI >> OPCJĘ DEKRETY >> OPCJĘ BIEŻĄCY tak jak jest to widoczne na rysunku poniżej,

  • program wyświetli podgląd wydruku dekretów księgowych dla wybranego przez Państwa dokumentu. Aby wydrukować ten wyświetlony na podglądzie dokument należy z górnego menu wybrać przycisk DRUKUJ.

Możliwy jest również eksport wyświetlonego na podglądzie wydruku dokumentu do pliku o formacie PDF. Służy do tego przycisk EXPORTUJ DO PDF dostępny w górnym menu okna podglądu wydruku.