Ściagawka JPK V7

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz pracę z programem zaplanuj swoje działania
Zastanów się czy będziesz korzystać z dotychczas stosowanych zasad rachunkowości, czy też być może przyjmiesz te proponowane domyślnie przez System Ognik.

Jak dużo pracy może wykonać za Ciebie System Ognik?

To zależy tylko od Ciebie

Czytaj więcej: Zanim zaczniesz

Instalujemy program

Po otrzymaniu od Nas lub po pobraniu z Naszej strony internetowej pliku instalacyjnego programu OGNIK Premium (zwykle setup.exe, lub dla wersji E (do pracy na jednym komputerze) setup_e.exe) należy uruchomić go i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instalatorze. Należy kolejno:

1. Zaakceptować okno powitalne instalatora,

Czytaj więcej: Instalujemy program

Pierwsza firma

Podczas pierwszego uruchomienia zainstalowanego programu pojawia się Kreator Tworzenia Firmy. Aby utworzyć swoją pierwszą firmę należy:

Dostosowanie Planu Kont

Program OGNIK Premium jest programem niezwykle elastycznym jeżeli chodzi o modyfikowanie planu kont. Po wczytaniu wzorcowego planu kont można (a, nawet należy) dostosować go do indywidualnych potrzeb księgowanego przez Państwa podmiotu.

Podsumowując po wczytaniu domyślnego planu kont zaproponowanego przez program to od Was drodzy księgowi będzie zależało jaką finalną postać on przyjmie. Uwzględniając specyfikę "swojego" podmiotu możecie odpowiednio zmodyfikować plan kont.

Czytaj więcej: Dostosowanie Planu Kont

Szybki start z programem

Jeżeli przeszli Państwo przez proces instalacji programu OGNIK Premium, a także założyli Państwo firmę, którą będziecie prowadzić w programie i określili dla niej parametry pierwszego zakładanego roku obrotowego to po otwarciu programu zobaczycie przed sobą następujące okno:

Jest to okno główne programu OGNIK Premium. W tym momencie najważniejsze jest przeprowadzenie kilku prostych czynności mających na celu odpowiednią organizację Państwa pracy na programie i zapewnienie właściwego rozpoczęcia tej pracy.

W artykule tym przedstawione zostaną kroki, dzięki którym szybko i sprawnie zorganizują sobie Państwo pracę z OGNIKiem. Wiemy, że początki są trudne ale dzięki naszym poradom te pierwsze kroki z programem powinny okazać się łatwiejsze.

Czytaj więcej: Szybki start z programem

Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

W zasadzie każdy z Nas księgowych, na pewnym etapie pracy z firmą zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. W zależności od wielkości podmiotu, jego specyfiki i formy działalności, a także uwarunkowań określanych przez ustawy sprawozdania finansowe przybierają odmienną formę.

Poniższy artykuł zawiera charakterystykę zakładki SPRAWOZDANIA, w której to użytkownik programu OGNIK, może wyliczyć odpowiednie dla siebie sprawozdanie finansowe.

Czytaj więcej: Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

Okresowa obsługa Systemu Ognik

Jak archiwizować dane w OGNIKu Premium?

W OGNIKu Premium wszystkie dane księgowe znajdują się w katalogu "dane", który z kolei znajduje się w folderze (katalogu) instalacyjnym programu.

Najprostszym sposobem archiwizacji danych jest wykonanie kopii całego katalogu "dane" na dysku lokalnym.

Możemy na przykład utworzyć sobie na dysku swojego komputera folder "Archiwa OGNIK Premium", i umieszczać w tym folderze sporządzane co jakiś czas kopie folderu "dane". Dodatkowo skopiowane tam foldery "dane" warto dla rozróżnienia oznaczać w nazwie folderu datą utworzenia (kopiowania).

Czytaj więcej: Okresowa obsługa Systemu Ognik

Przełom roku

Koniec jednego, a początek drugiego roku obrotowego niesie za sobą konieczność przeprowadzenia kilku niezbędnych operacji takich jak przeksięgowanie wyniku finansowego przy przeniesienie bilansu. Często pytacie Nas Państwo jak rozpocząć pracę w nowym roku obrotowym i czy możecie zacząć księgowanie dokumentów w nowym roku nie mając jeszcze zamkniętego roku poprzedniego.

Nasz program pozwala na uruchomienie więcej niż jednego roku równocześnie, a co za tym idzie możecie Państwo otworzyć i księgować nowy rok, jednocześnie pracując i "domykając" stary.

Czytaj więcej: Przełom roku

Import do OGNIKa Premium wyciągów bankowych z pliku o formacie .csv

Głównymi założeniami dotyczącymi pliku .csv, z którego możliwe jest zaimportowanie wyciągów bankowych jest konieczność aby plik ten miał postać tabelaryczną (tabeli) oraz posiadał nagłówki.

Brak struktury tabelarycznej pliku rodzi konieczność dostosowania otrzymanego ze swojego banku wyciągu w formie pliku .csv do wymagań programu OGNIK Premium. Po edycji pliku .csv możliwe jest jego zaimportowanie do OGNIKa Premium za pomocą kreatora importu. Poniżej przedstawiamy listę wymogów, które musi spełniać plik .csv aby można było go wczytać do OGNIKa Premium:

Czytaj więcej: Import do OGNIKa Premium wyciągów bankowych z pliku o formacie .csv

Generowanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie ewidencji VAT w strukturze JPK_VAT, którą następnie użytkownik może przesłać do MF za pomocą Aplikacji Klienckiej Klient JPK opublikowanej na stronach MF. Począwszy od wersji 1.7.84 OGNIK Premium umożliwia również bezpośrednią wysyłkę wygenerowanych za jego pomocą plików JPK_VAT. Poniższa instrukcja opisuje w kilku prostych krokach w jaki sposób należy wygenerować plik JPK_VAT w programie OGNIK Premium oraz zawiera informacje gdzie szukać Aplikacji Klienckiej Klient JPK (wraz z instrukcją obsługi) do wysyłania plików JPK. Znajdziecie Państwo w niej również informację w jaki sposób wysłać wygenerowany plik JPK_VAT bezpośrednio z OGNIKa Premium.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę) dla którego chcecie wygenerować plik JPK należy kolejno:

Czytaj więcej: Generowanie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)