Szybki, kompletny i sprawdzony program księgowy.

Moduł Płace - stanowi wstęp do prowadzenia kadr i płac w programie OGNIK PREMIUM.

Aktualnie możliwości modułu pozwalają na:

Import danych pracowników np. z Excela lub plików CSV

Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę:
w tym:
- tworzenie dowolnej liczby list płac dla danej osoby, również w danym dniu, a w skrajnych przypadkach również wiele wypłat dla osoby na jednej liście,
- kumulacja podstaw składek ZUS i obliczeń podatkowych w obrębie miesiąca (eliminuje różnice groszowe w podsumowaniach zdarzające się gdy występuje wiele list płac w okresie dla danej osoby) ,
- obsługa kosztów zwykłych/podwyższonych i 50% w umowach o pracę,
- obsługa ulgi podatkowej,
- kontrola przekroczenia progu PIT,
- kontrola przekroczenia progu składki emerytalnej,
- naliczanie wynagrodzeń dla osób poniżej 26 roku życia + kontrola przekroczenia PIT po przekroczeniu limitu zwolnienia + opcja wyłączenia tego trybu.
- wprowadzenie domyślnych parametrów naliczania dla osoby, w tym: Koszty, ULGA podatkowa itp.
- przeliczenie wielu list danej osoby jednym kliknięciem;
- klonowanie pozycji z innych list płac.
- tworzenie własnych składników wynagrodzeń,
- możliwość zablokowania wybranej listy płac/pozycji listy płac.
- trzy wersje wydruku listy płac - prosty, zwykły i rozszerzony
- wydruk przelewu podatkowego i ZUS
i inne.

Naliczanie składek PPK

Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło (również ryczałtowe)

Naliczanie składek płatnika i osoby współpracującej

Raportowanie wynagrodzeń w PIT-11

Raportowanie wynagrodzeń w PIT-4R

Tworzenie przelewów wynagrodzeń (plik elixir+kreator plików exportu)

Raportowanie KEDU do Płatnika ZUS (DRA+RCA+RSA+RZA)

Zestawienia płacowe, w tym:
- karty wynagrodzeń,
- karty zasiłkowe,
- podsumowania list płac

Tryb "ręczny"
- w skrajnych przypadkach można nadpisać kwoty wyliczone przez program.

Eksport danych
- do Excela
- do plików PDF,
- do plików RTF (np. do dalszej edycji np. w Wordzie)
i inne

Już wkrótce także dodamy kolejne elementy, w tym m/innymi:

Sekcja umowy
- możliwość sporządzenia i wydruku umowy o pracę wraz z niezbędnymi załącznikami, umowy zlecenia i o dzieło
- możliwość zapisania podstaw i składników kwotowych wynagrodzeń

Sekcja PIT-y
- kolejne formularze PIT nie zbędne do raportowania wynagrodzeń, tj.

Inne opcje:
- możliwość tworzenia własnych wzorów raportów płacowych