• Sprawdź bez żadnych zobowiązań.

  Większość funkcji można zobaczyć na naszych wersjach DEMO. Pobierz zainstaluj i przetestuj!
 • Umów się na prezentację

  Nasi konsultanci mogą podłączyć się zdalnie do Ciebie i w kilka minut pokazać Ci możliwości naszych programów "na żywo"
 • OGNIK - Księga Handlowa dla Samodzielnych Księgowych

  OGNIK to nie tylko program księgowy - to gotowy do działania system, który ułatwi i przyśpieszy Twoją pracę. Każdego dnia pomaga tysiącom księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Dołącz do nich!
 • 1
 • 2
 • 3

Ostatnie wybrane zmiany w programie OGNIK PREMIUM

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.18 [2021-03-04]:

+ e-Sprawozdania XML - udostępniono uruchamianie programu e-Sprawozdania z poziomu programu OGNIK PREMIUM - bez dodatkowej licencji - dotyczy posiadaczy licencji generacji [8] na rok 2021

Zobacz artykuł:
e-Sprawozdania z poziomu OGNIKA - uruchamianie i obsługa

+ Dowód księgowy - dekret - umożliwiono usunięcie wielu (podświetlonych) dekretów

Zobacz artykuł:
Dowód - usprawnienia w obsłudze okna Dowód Księgowy

+ Dowód księgowy - dekret - włączono opcję podświetlenia wielu wierszy w dekrecie w księdze handlowej i w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
+ Dowód księgowy - dekret [księga handlowa i uproszczona ewidencja przychodów i kosztów] - podświetlone wiersze - wybierz i wstaw konto do wielu linii - odpowiednio Winien i Ma - działa tylko gdy w docelowych polach wiersza nie ma żadnego konta
> Dowód księgowy - dekrety - eksportuj - błędne oznaczenie przycisku "Otwórz" zamiast "Zapisz"
+ Dowód księgowy - dodano skrót klawiszowy "Dodaj/Popraw wpis o walucie do tego dekretu" = [F9]
> Dowód księgowy - duplikaty dokumentów - dodatkowe sprawdzenie wykonywane jest również po zmianie serii dokumentu
> Dowód księgowy - duplikaty dokumentów - w niektórych przypadkach - mechanizm kontroli numeru dokumentu (zapobiegający zdublowniu dokumentu z tym samym numerem) nie uwzględniał polskich znaków.
> Dowód księgowy - dymki - dekret i VAT - długie "dymki" z podpowiedziami zostały przeniesione na ikonki (i) w górnym prawym roku tabel
> Dowód księgowy - oczyść wprowadzane teksty z tzw. "białych" (niewidocznych) znaków - np. gdy numer dokumentu wklejany jest z innej aplikacji
+ Dowód księgowy - podformularz - rozrachunki - domyślnie pokaż na liście kolumnę z przyciskiem Rozlicz
+ Dowód księgowy - podformularz - rozrachunki - eksportuj widoczne tabele do Excela
+ Dowód księgowy - podformularz - rozrachunki - rozlicz wszystkie podświetlone wiersze
+ Dowód księgowy - podformularz - rozrachunki - zmiana ukladu tak aby równocześnie widoczne były pozycje do rozliczenia i rozliczone

Zobacz artykuł:
Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu rozliczeniowego

> Dowód księgowy - seria - dodaj - możliwe było dodanie serii o tym samym symbolu co już istniejąca
+ Dowód księgowy - tagi VAT - szybko dodaj TAG VAT - dodano tag MK - metoda kasowa
> Dowód księgowy - tagi VAT - szybko dodaj TAG VAT - WEW - wybierz właściwy TAG WEW "zakupowy" lub "sprzedażowy"
+ Dowód księgowy - umożliwiono eksport do EXCELA szczegółów zapisu wybranego dokumentu księgowego (część dot. rejestru VAT)
> Dowód księgowy - VAT - faktury z programu -  w widoku "księgowanie w oknie" pozwól na zmianę typu VAT dla faktur wystawionych w programie
> Dowód księgowy - VAT - tabela - poprawiono możliwość usunięcia wpisu w rejestrze VAT bez pomocy myszki

> Ewidencja przychodów - Ewidencja - w niektórych przypadkach - widoczne były dodatkowe kolumny w ewidencji przychodów jeśli w kolejnym roku zmieniono formę księgowości

> Faktury mini - faktura VAT bieżąca - eksportuj do PDF - Program jako nazwę eksportowanego pliku podpowiadał "raport" - obecnie podpowiada numer faktury
> Faktury mini - klonowanie - klonuj pole WYSTAWIŁ
> Faktury mini - klonowanie HURTOWE - klonuj pole WYSTAWIŁ (użyj danych z dokumentu źródłowego lub podaj inne dane do użycia)
> Faktury mini - klonowanie HURTOWE - podpowiedz datę nie późniejszą niż koniec roku obrotowego
> Faktury mini - księguj - odrębna obsługa procedury w zależności czy podmiot prowadzi księgę handlową i jest vatowcem - lub gdy nie spełnia tych warunków
> Faktury mini - księguj faktury - bufor zapisów - po zaksięgowaniu oznacz na czerwono tylko niepoprawne Faktury
> Faktury mini - księguj faktury - gdy kontrahent nie ma przypisanego konta - twórz pusty wiersz w dekrecie do uzupełnienia przez operatora
+ Faktury mini - udostępniono możliwość włączenia automatycznej numeracji dla poszczególnych serii faktur

Zobacz artykuł:
Autonumeracja faktur - jak włączyć, jak resetować numery

+ Faktury mini - wprowadzono możliwość zrzutu do PDF (wydruku) wszystkich widocznych faktur - również w podmiotach z wyłączoną obsługą VAT
> Faktury mini - wydruk - poprawiono błędne wyświetlanie danych użytkownika ADMIN na wystawionej fakturze sprzedaży w fakturach mini

> Firma - edycja danych formy - poprawki układu formularza

> Import - kreator - CSV/Excel - wyeliminowano tworzenie duplikatów kontrahentów gdy symbol jest pusty
+ Import - kreator - dodano obsługę pola: kod kraju
+ Import - kreator - dodano obsługę pola: termin płatności
> Import - kreator - dopasuj dane - wczytaj dopasowanie - narzucono stałe pola programu i kolejność
> Import - kreator - dopasuj dane - zablokować przypadkową zmianę dopasowania przez scrollowanie
> Import - kreator - faktury - kontrahent - kod kraju - uzupełniaj nazwę kraju jeśli znaleziono kod kraju w kartotece Kraje
> Import - kreator - faktury - kontrahent - nazwa kraju - uzupełniaj kod kraju jeśli znaleziono nazwę kraju w kartotece Kraje
+ Import - kreator - faktury - KPiR, Ryczałt - gdy zaznaczono opcję tworzenia wpisu z kwota Brutto - brakujące konta kontrahentów twórz jako typ "kontrola zapłat"
> Import - kreator - faktury - stawka VAT 0% - pomiń dekrety o kwocie 0
> Import - kreator - faktury sprzedaży i zakupu - import z pliku typów VAT - poprawki
> Import - kreator - JPK_V7 - tworzenie symbolu - dopasuj kontrahenta gdy nie posiada adresu
+ Import - kreator - Kontrahenci - Dodano obsługę pól kont księgowych
+ Import - kreator - KPiR - jeśli firma prowadzi rozrachunki - dodaj opcję wpisania kwoty brutto na konto rozliczeniowe.
> Import - kreator - obsługa różnych formatów dat - poprawki
> Import - kreator - Oczyść importowane teksty z białych (niewidocznych) znaków
> Import - kreator - OPIS dokumentu - symbol kontrahenta w opisie jest opcjonalny
> Import - kreator - otwórz katalog po zapisaniu dopasowania
> Import - kreator - Przed wyszukiwaniem kontrahenta oczyść NIP z "PL" i ew. znaków "-" i "."
> Import - kreator - przy "matchowaniu" kontrahenta traktuj NIP priorytetowo
> Import - kreator - tworząc kontrahenta bez numeru NIP wstaw w pole NIP napis "BRAK"
> Import - kreator importu z pliku CSV - zmiana nazwy na "Kreator importu z pliku"

Zobacz artykuły:
Nowe opcje w importach danych
Ułatwienia w importach danych

> JPK - wysyłka - podpis danymi autoryzującymi - uaktualniono komunikat że w 2021 roku podpisujemy kwotą przychodu za 2019 rok
> JPK - wysyłka - poprawiono błąd konwersji daty podczas procesu wysyłki pliku, gdy format daty systemowej to np. "24 lis 2020"

> Komunikaty - bufor  zapisów - komunikat dodano dokument  - znikał zbyt szybko
> Komunikaty - bufor zapisów - podświetlone - waliduj - pokaż komunikaty dotyczące postępu zadania: "Rozpoczęto...", "Zakończono…"

> Kontrahent - edycja - banki - po użyciu ENTER uruchom okno edycji rachunku
> Kontrahent - edycja - banki - pobierz rachunki z białej listy VAT -> wpisz domyślną walutę "PLN" i datę od kiedy konto jest aktywne na  "od zawsze" = 1900-01-01
> Kontrahent - edycja - nr domu i nr lokalu - zwiększono rozmiar do 10 znaków
> Kontrahent - edycja - zbyt duże okno na monitorach o wysokiej rozdzielczości

> Kraje - powiększono nazwę kraju do 45 znaków
> Kraje - uzupełniono słownik w bazie danych programu

> Księga - bufor zapisów - przycisk Wydrukuj Dekrety nie był widoczny w kiędze handlowej jeśli przełączono się z firmy/roku z inną formą ksiąg.
+ Księga handlowa - dekret - podformularz - rozrachunki - zmiana układu tak aby równocześnie widoczne były zarówno pozycje rozliczone jak i dostępne
+ Księga handlowa - dowód księgowy - podformularz - rozrachunki - w trybie dodawania rekordu - umożliwiono rozliczenie zapłaty w częściach -> do kilku faktur
> Księga handlowa - dziennik - plik JPK_KR - stosuj sortowanie zapisów dziennik w pliku takie jak zapisów w księdze - poprawka implementacji
> Księga handlowa - dziennik - pomiń pozycje bez dekretów - np. dokumenty ujmowane wyłącznie do rejestru VAT
> Księga handlowa - ustawienia księgowe - ustawienia kont - dopięcie (wybranie) domyślnego konta w jednej pozycji ukrywało domyślne konta w innych pozycjach
> Księga handlowa - zestawienie analityczne - zakres dat - gdy wpiszemy "datę w przód" - zmiana stylu na czerwony powoduje AV
> Księga handlowa - zestawienie obrotów i sald - zapisy konta - po przejściu na inną zakładkę programu i po powrocie na ZOIS zapisy są niewidoczne
> Księga przychodów i rozchodów - plan "kont"/kolumn księgi - edycja konta - zmień typ konta - pozwolić na zmianę typu również "nieadministratorowi"

> Licencja programu - aktywacja - formularz PDF - zmieniono nieaktualną nazwę i adres e-mail
+ Licencja programu - automatycznie sprawdź i pobierz nową licencję - jeśli ją wydano po zakupie abonamentu (działa od kluczy generacji 7 jeśli włączono w programie sprawdzanie aktualizacji)
> Licencja programu - sprawdzanie aktualizacji - jeśli wersja programu jest najnowsza i jest on w stanie DEMO to dymek z informacją był pusty
>Licencja programu - uodporniono proces wczytywania pliku aktywacyjnego programu na błąd spowodowany dodatkową pustą linią na końcu pliku (dodawaną do pliku przez niektóre programu pocztowe)

> PDF - eksport do plików PDF - zmniejszono rozmiar tworzonych plików PDF (w niektórych raportach)

> Plan kont - rezygnacja z dodawania konta księgowego ukrywała ostatnie konto do czasu przeładowania firmy - poprawiono logikę odświeżania rekordu po dodaniu konta.

> Podatki - kreator - składowe - źródło danych - sortuj wg. widocznego tekstu
> Podatki - wyliczenie tuż po wejściu do formy - w niektórych przypadkach - w styczniu podpowiadany był błędny okres (grudzień poprzedniego roku)

> Podpis certyfikatem - e-Deklaracja/JPK - wybierz certyfikat - opcja pokaż tylko ważne certyfikaty - domyślnie zaznaczona

> Rok obrotowy - edycja - Tworzenie nowego roku - dodano ostrzeżenie jeśli podczas tworzenia kolejnego roku obrotowego - użytkownik wskaże inną formę ksiąg niż w poprzednim roku obrotowym

> Rozrachunki - edycja rozrachunków - okno Transakcje - Zwiń/Rozwiń wszystkie - dodano opcje w podręcznym menu
> Rozrachunki - okno Termin Płatności - dodano ikonki przycisków

> Seria dokumentów - edycja - widoczność w latach - widoczne były tylko lata z tą samą formą księgowości co aktywny rok

> Standaryzacja wielkości przycisków w programie

+ Szablony księgowe - dodano obsługę stawek VAT "np" i "oo" - odrębnie niż stawki "zw"
+ Szablony księgowe - dodano opcję "wyczyść powiązanie szablonu z kontrahentem"
> Szablony księgowe - pole nazwa powiększono do 100 znaków
+ Szablony księgowe - umożliwiono stosowanie zmiennych w opisie dekretu

> Środki trwałe/RMK - tabela odpisów - dodano dodatkowy przycisk (Księguj RMK) po użyciu którego w opisach dekretów utworzonego dokumentu PK zamiast słowa Amortyzacja pojawi się słowo RMK

+ Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów - faktury - udostępniono opcję "Księguj".

> Użytkownicy - dodaj - w niektórych przypadkach - zamiast okna dodawania kolejnego użytkownika pojawiało się okno dodawania serii dokumentu
> Użytkownicy - użytkownik - lista obsługiwanych firm - dodano sumę przypisanych firm

+ VAT - BIAŁA LISTA - Aktualizacja implementacji API wykazu podatników (biała lista) do nowej wersji specyfikacji wdrożonej przez Ministerstwo Finansów - (zmiana od 2021-03-01) - wymagana najnowsza [8] generacja programu (na rok 2021) - w starszych generacjach funkcja te przestanie działać
> VAT - JPK V7 (1) - deklaracja - wydruk - zaznacz korektę dla opcji cel złożenia = 2 lub 3
> VAT - JPK V7 (1) - dla dokumentu zakupowego (z dwiema liniami o typach VAT 4 i IMUa - jak Google czy Booking) jeżeli mamy w nim 2 stawki VAT 8% i 23% program wyrzucał błąd - od strony sprzedaży nie łączył kwot z różnych stawek VAT użytych w tym samym dok.
> VAT - JPK V7 (1) - drobne poprawki wydruku
> VAT - JPK V7 (1) - ewidencja - odblokowano możliwość przeglądania części ewidencyjnej w momencie gdy plik JPK został już wysłany (blokowana jest tylko część deklaracyjna)
> VAT - JPK V7 (1) - ewidencja - wydruk - dodano opcja pokazania na wydruku NrRef
> VAT - JPK V7 (1) - ewidencja - wydruk - tagi VAT - pierwszy tag przesunięto nieco w prawo
+ VAT - JPK V7 (1) - ewidencja - wydruk - dodano opcję ukrycia na wydruku NrSYS
> VAT - JPK V7 (1) - korekta - zapisywany plik xml - nazwa pliku nie zawierała numeru wersji a nadal 0
> VAT - JPK V7 (1) - okno edycji ustawień pliku JPK - zamiast numeru pliku wprowadzana jest wersja z programu + komentarz
> VAT - JPK V7 (1) - P_ORDZU - jeżeli po wpisaniu tekstu w to pole zmienimy miesiąc bez wcześniejszego "przeklikania" się w dowolnie inne pole to po powrocie na właściwy miesiąc dane z tego pola zostają wyczyszczone
> VAT - JPK V7 (1) - P_ORDZU - plik XML - nie twórz gałęzi gdy pole jest puste, lub zawiera tylko spacje
> VAT - JPK V7 (1) - P_ORDZU - wydruk - zbyt długi tekst nie mieścił się w polu i spowalniał działanie formy wydruku
> VAT - JPK V7 (1) - P_ORDZU - wyeliminowano opóźnienie przy pisaniu w polu
> VAT - JPK V7 (1) - stawki VAT - łącz w sprzedaży kwoty z wielu stawek o tej samej wartości
> VAT - JPK V7 (1) - tuż po wysłaniu pliku wczytuj go do bazy bez sprawdzania sum kontrolnych (nie ma jeszcze UPO)
> VAT - JPK V7 (1) - typ VAT "SPN" - wpisanie wielu różnych stawek w jednym dokumencie powodowało błąd
+ VAT - JPK V7 (1) - udostępniono naliczanie korekty VAT wg. współczynnika rocznego

Zobacz artykuł:
Wyliczanie kwoty rocznej korekty VAT wg. współczynnika


> VAT - JPK V7 (1) - wydruk ewidencji JPK_VAT - dodano nazwę firmy i okres za jaki jest sporządzany wydruk
> VAT - JPK V7 (1) - zaokrąglenie pól - 68 i 69 - poprawka
> VAT - JPK V7 (1) - zapisuj numer US do którego wysyłana jest deklaracja/ dla wysłanych zaktualizuj rekordy w bazie na podstawie danych z UPO
>  VAT - JPK V7 (1) - zapisz komplet zestawień jako plik PDF gdy UPO = 200 to tworzony raport nie był ograniczony datami
> VAT - JPK V7 (1) - zapisz w bazie urząd do którego wysyłana jest deklaracja - nowe pole US_ID w tabeli VAT_V7_1
> VAT - Rejestr VAT ("stary") - Menu górne -> Typy VAT - lista rozwijalna - dodano przed nazwami typów ich symbole (0,4,6, WNT itp)
> VAT - typy - słownik - rozszerzono opis typów DPK i DPKa "dostawa towarów oraz świadczenie usług"
> VAT - typy - słownik - zwiększono pole nazwa do 100 znaków

+ Wersja demonstracyjna - udostępniono moduł faktury
+ Wersja demonstracyjna - udostępniono moduł Importy z  pliku w wersji demonstracyjnej programu (import z pliku wymiany CSV V.1 /faktury zakupu z pliku CSV V.2)
+ Wersja demonstracyjna - udostępniono w wersji demonstracyjnej programu i w starszych generacjach programu wszystkie opcje w kreatorze importu danych z plików tekstowych i excela

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.17 [2020-11-20]:

+ Walidacja numeru VAT UE w danych kontrahenta
+ Kontrahenci - opcja oczyść polskich kontrahentów z kodu kraju "PL"
+ Kontrahenci - lista - opcja waliduj unijne nipy
+ JPK_V7(1) - Zapisy ujmowane do pliku JPK_V7(1) - dodać pod "gwiazdką" możliwość wyboru kolumny z serią dokumentu i możliwość przeniesienia na wydruk wyfiltrowanego zestawienia
> JPK_V7(1) - Poprawki w zakresie generowania pliku w przypadku stosowania mechanizmu marży
> JPK_V7(1) - dodatkowa walidacja - gdy wykazano kwotę do zwrotu wymagaj zaznaczenia sposobu zwrotu
> JPK_V7(1) - Wydruk - nieprawidłowe numery pól.
> JPK_V7(1) - Poprawki w działaniu opcji Zapisz komplet zestawień jako plik PDF
> JPK_V7(1) - xml - grupuj wszystkie transakcje sprzedaży poza krajowymi (typ = 0) - pomijając stawki vat
> Plik JPK_KR(1) - stosuj sortowanie zapisów dziennika w pliku takie jak zapisów w dzienniku
> Dowód księgowy - odpięte podręczne menu na tabeli VAT
> Użytkownik - w niektórych przypadkach hasło nadane przy tworzeniu użytkownika nie działało.
> Rozrachunki - Wydruk - zmieniono pole Opis dokumentu na Opis dekretu

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.16 [2020-11-12]:

+ Kreator Importu - CSV/Excel - TAGI VAT - wczytywanie wielu tagów JPK VAT
> Kreator Importu - Legenda - aktualizacja o wczytywanie wielu tagów JPK VAT
> JPK_V7 - pole per saldo nie pokazuje kwoty
> JPK_V7 - nie łącz kodu kraju z numerem nip dla zagranicznych kontrahentów
+ Rejestr VAT - dodać ostrzeżenie jeżeli jest generowany plik JPK VAT (3) po wrześniu 2020

 

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.15 [2020-11-09]:

> VAT-V7 M/K (1) - w niektórych przypadkach program nie pozwalał na utworzenie korekty


OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.14 [2020-11-09]:

 + Dodano podgląd pozycji Ewidencji wysłanego pliku JPK V7(M/K)(1) zapisanego w bazie programu w postaci tabeli
> Rozrachunki - w niektórych przypadkach po wejściu - program nie wyświetlał listy kont rozrachunkowych
> Import Faktur - nie dodawaj napisu "BRAK" do opisu importowanej faktury gdy NIP = "BRAK"
> JPK V7/M (1) - w niektórych przypadkach program nie przenosił kwoty do przeniesienia w okresie 2020-10 z VAT-7 (20) z okresu 2020-09
> JPK V7 (1) Pole 54 - w niektórych przypadkach program nie pozwalał na wpisanie kwoty wyższej niż 32 tys. zł.
> Faktury - eksport wielu faktur do plików PDF - zmiana sposobu tworzenia nazwy pliku pdf

 

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.12 [2020-11-04]:

> JPK_V7 - pobierz status dokumentu - w niektórych przypadkach pojawiał się nieprawidłowy status 300 - brak dokumentu, mimo, że dokumenty JPK V7 został prawidłowo wysłany;
> JPK_V7 - podgląd wydruku - poprawki;

 

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.11 [2020-11-03]:

+ Dowód - Uzależniliśmy możliwość wyboru określonych tagów jpk vat w zależności od typu obsługi dokumentu
+ Faktury mini - wprowadziliśmy możliwość hurtowego dodawania TAGÓW VDEK dla podświetlonych faktur
+ Nowy raport - Występowanie tagów w dokumentach - widok dokumentów w rejestrze pogrupowany wg. Tagów.
+ Nowy raport - PREWALIDACJA zapisów do JPK - przed generowaniem pliku
+ VAT-V7 M/K (1) - Wczytaj do bazy programu wysłany plik XML
+ Wysyłka JPK V7 - podpowiadaj sposób podpisu ostatnio użyty w danej firmie
+ Dowód Księgowy - Dodaj wieloliniowe Hinty zawierające podpowiedzi
+ JPK_V7 - opisy niektórych pól - dodaj wieloliniowe Hinty zawierające podpowiedzi
+ Bufor zapisów - dodaj wieloliniowe Hinty zawierające podpowiedzi
+ Waliduj tagi VAT po zmianie Serii, Daty, Kontrahenta
+ Dowód - Waliduj powiązanego kontrahenta dla faktur sprzedaży - tag TP
+ Dowód - w trybie Dodaj - dodaj automatycznie tag FP dla serii o typie FP
+ Kreator Importu - Postęp - dodano możliwość przewijania
+ Import z JPK_VAT - uzupełniaj pole NIP napisem "BRAK" w danych kontrahenta dla kontrahentów z NIP-em "BRAK" - jednak pozwól dodać wielu kontrahentów z nipem"BRAK"
+ KONTRAHENT ulica zwiększyliśmy wielkość tego pola - do 200 znaków - obecnie mozna tam wprowadzać cały adres.
+ Cennik - Towar - Kategoria GTU dla VDEK-a - Nowe pole GTU
+ Faktury Lista - aktualizuj tagi vat GTU w podświetlonych fakturach na podstawie GTU wpisanego w towarach
+ Wybór okresu "Grzebyk" - dla części skórek zakładki są za szerokie     
+ Wybór okresu "Grzebyk" - dla wąskiego okna znikają numery m-cy w zakładkach gdzie miesiące są dwucyfrowe.
+ Import Faktur - Rejestr sprzedaży z JPK_V7 - eliminacja zbędnych spacji i wpisów "null"

> Tag MPP - zmieniliśmy opis tagu na bardziej przyjazny.
> Cała sekcja UPO jest nieaktywna po wysyłce
> JPK_V7 pole ORDZU - zwiększ wysokość gdy wpisano tekst dłuższy niż jedna linia.
> Notatki - zablokuj przycisk Usuń gdy tabela jest pusta
> Środek trwały - edycja / usuwanie nowo dodanego odpisu powoduje zmiany na pierwszym odpisie
> Faktury mini - eksport do plików PDF - ustaw nazwę na NR_Faktury + Nazwa kontrahenta (maks. 20 zn.)
> Środek trwały - odpis - poprawki okna
> Środek trwały - ulepszenie środka trwałego - poprawki wyglądu okna

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.10 [2020-10-19]:

> Deklaracje VAT-7/7K/UE/UEK/V7/M/K - górne Menu - sekcja Opcje > Błędy została zastąpiona przez okno komunikatów
> VAT - Rejestr VAT - przy uruchamianiu tej części program wyświetla jeden po drugim 3 komunikaty - przełączane są zbyt szybko i użytkownik nie zdąży ich odczytać
+ Dowód księgowy - dla komunikatu "Istnieje już dokument o takim numerze" - pokaż numer ITC tego dokumentu
> VAT-V7 M/K (1) - poprawki walidacji, literówek, układu
> VAT-V7 M/K (1) - pokaż tabelę ostrzeżeń JPK tylko gdy są takowe
> VAT-V7 M/K (1) - Wczytaj Plik XML - tylko jeśli skrót pliku pasuje do skrótu z UPO
+ VAT-V7 M/K (1) Deklaracja VAT- V7 M/K - sprawdź NIPY na Białej Liście MF
> Zestawienie zapisów (analityka) - Zapisz Widok - przycisk nie działał.
> VAT-V7 M/K (1) - przy przeliczaniu w miesiącach 3,6,9,12 - liczenie przeniesienia - błędne odwołanie do tabeli

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.09 [2020-10-15]:

+ JPK V7 - Kreator Importu - import faktur sprzedaży z pliku JPK V7;
+ JPK_VAT - Kreator Importu - umożliwia teraz zakładanie wielu kontrahentów o NIP-e BRAK
+ JPK V7 - Plik - zapisuj wysłane pliki JPK w bazie programu;
+ JPK V7 - obsługa 3 typów korekty: [Wszystko, Deklaracja, Ewidencja]
+ Dowód księgowy - VAT - podformularz - dodano opcję "Licz od Brutto
> Bufor - Przywrócono filtrowanie rejestru po wykonanym usunięciu dokumentu księgowego;
> KPIR - Księga - Widok ustalenia dochodu - przycisk "Odśwież Dane" -  w niektórych przypadkach przenosił widok do kwot z pierwszego miesiąca roku księgowego.
> Deklaracja VAT- V7 M/K - Podgląd wydruku rekordów JPK - zamienione nazwy rejestrów;
> Kreator Importu - Dokumenty proste (PK) - poprawki;
> Faktury mini - faktury do paragonu FP oraz Faktura sprzedaży - VAT MARŻA (MR-S) "znikały" po przeładowaniu firmy
> Rozrachunki - okno rozrachunków dla danego konta księgowego - podsumowania kolumn - usunięto z zbędne symbole sum
+ Dowód - Podgląd - dodano okienko Tagi VAT

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.08 [2020-10-05]:

+ KPiR - dodano opcję Zapisz Widok dla tabel: Lista zapisów, Sumy bieżąco i Sumy narastająco;
> Faktury - w KPiR - poprawki eksportu do Księgi;
> Faktury - poprawka PopMenu na liście faktur;
+ JPK_V7_1 - dodatkowa walidacja - Pole 46 nie powinno być wyższe od zera;
+ JPK_V7_1 - w miejsce pola data wypełnienia deklaracji pokazaliśmy pola data i sumy VAT Z pliku JPK na formularzu deklaracji;
+ JPK_V7_1 - podgląd dokumentu z poziomy listy zapisów do JPK;
> Kreator Importu - poprawki w zakresie importu z pliku JPK_VAT_3;

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.07 [2020-10-01]:

> Szablony - logika ustalania wartości parametrów VP_ODL i VP_NODL - korekta w zakresie zaokrąglania kwot
> Faktury - w niektórych przypadkach komentarze dodane do faktury nie zapisywały się
+ Faktury - na wydruku faktury udostępniono widok oznaczeń kategorii i towarów JPK_V7
> Zaktualizowano system pomocy podręcznej programu
> Naprawiono błędne działanie Tagu VAT: "WEW" - dokument wewnętrzny - występującego w niektórych przypadkach podczas generowania pliku JPK_V7


OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.05 [2020-09-30]:

Legenda:
Na potrzeby programu dodatkowe oznaczenia towarów i procedur stosowane w pliku JPK V7 - nazwaliśmy "Tagami VAT"
Nowy plik JPK_VAT(4), potocznie "V-DEK" lub "JPK_V7" - nazywamy "JPK_V7"

+ JPK_V7 - Obsługa schemy JPK_V7 (M/K) (1) - nowy widok "Deklaracji" wraz z podglądem danych wchodzących do Ewidencji pliku JPK_V7 - (opcja dostępna dla licencji generacji 7 i wyższych)
+ JPK_V7 - jedna deklaracja obsługuje zarówno tryb pracy miesięczny jak i kwartalny i podpowiada ostatnio użyty tryb w nowym okresie
+ JPK_V7 - Kontrahenci - dodaliśmy pole na oznaczenie że kontrahent jest powiązany z firmą (na cele JPK_V7)
+ JPK_V7 - Bufor Księgowy - Tagi JPK - pozwól na dodanie podanego tagu dla wszystkich podświetlonych dokumentów

+ JPK_V7 - Dowód - dodaliśmy nowe okienko pozwalające na podgląd i obsługę TAGI_VAT
+ JPK_V7 - Dowód - Podczas klonowanie dokumentu - klonujemy również TAGI VAT
+ JPK_V7 - Dowód - Dodaliśmy popup menu pozwalające na szybkie dodanie tagu VAT.
+ JPK_V7 - Tagi VAT - możliwa jest ich edycja zarówno w Fakturze wystawianej w programie OGNIK jak i w księgowanym Dowodzie.
+ JPK_V7 - dodaliśmy nowy typ dokumentu: "Faktura Sprzedaży do paragonu" - do obsługi faktur do paragonu FP na potrzeby pliku JPK VAT
+ JPK_V7 - podpisywanie pliku przy pomocy danych autoryzujących (dostępne na nowej bramce JPK MF od 01-10-2020)
+ JPK_V7 - dodaliśmy nowe typy dokumentów do obsługi Faktur Vat Marża i Faktur Zakupu na cele Vat Marża a także nowe pole w Dowodzie w oknie VAT na wprowadzanie kwot brutto z faktur objętych tą procedurą na potrzeby Ewidencji JPK_V7

+ JPK_V7 - Plik xml - wpisujemy również kod kraju = "PL" - jeśli podano go w danych kontrahenta.

+ JPK_V7 - wysyłka - Zapisujemy sumy vat i datę dot. wyliczonego pliku JPK podczas wysyłki.
+ JPK_V7 - wysyłka - podanie adresu e-mail nie jest już dobrowolne - e-mail jest wymagany.
+ JPK_V7 - wysyłka - badamy aktualność certyfikatu bramki JPK (MF) tuż przed wysyłką
+ JPK_V7 - wysyłka - obsługa ewentualnej blokady przez antywirusa na komputerze użytkownika przy zapisywaniu pliku tymczasowego wysyłki do katalogu roboczego znajdującego się w chronionej lokalizacji

+ Bufor - Wydruk PK - poprawka wydruku - gdy NRSYS nie mieścił się w polu
+ Bufor - możliwe są zbiorcze operacje na rekordach podświetlonych w buforze danych (Walidacja sum zaimportowanych dokumentów, oznaczenie flaga wielu dokumentów, dodanie hurtem Tagów VAT itp. )

+ Szablony - pozwalamy na zmianę wysokości okna parametrów(szczegółów) szablonu
+ Szablony - Lista szablonów księgowych - prócz kolejności sortuj także po nazwie
+ Szablony - Użyj - (Skrót klawiszowy) - (ALT - U lub F12) - dodaliśmy też skrót ALT-Z
+ Szablony - lista - szukaj -> skrót klawiszowy przenoszący focus do pola wyszukiwarki
+ Szablony - poprawiliśmy logikę ustalania wartości parametrów VP_ODL i VP_NODL - tak aby wyeliminowaĆ ewentualne "groszowe" różnice w stosunku do danych w rejestrze VAT

+ Komunikaty - Dodawanie roku - wyraźniejsza informacja, że nie można dodać roku o datach starszych niż najnowszy istniejący rok.
+ Komunikaty - Zmieniliśmy sposób wyświetlania komunikatów w wybranych formularzach na bardziej przejrzysty - wyodrębniając osobne pole w górnej części formy, gdzie mogą się one pojawiać, zamiast wielu etykiet w różnych częściach okna.

+ Analityka - wprowadzono opcję zapisania widoku
+ Rozrachunki - widok transakcji i rozliczeń pojedynczego konta - wprowadzono opcję zapisania widoku
+ Środki trwałe - tabela środków trwałych - wprowadzono opcję zapisania widoku
+ Środki trwałe - Wydruk kartoteki wybranego środka - dodaliśmy na wydruku ulepszenia i pogorszenia środka trwałego wprowadzone przez użytkownika

+ Dowód Księgowy - część Rejestr VAT - dodaliśmy skróty klawiszowe dla opcji podziel /2 , rozlicz wg. 50%, klonuj linię

+ Kreator importu - faktury sprzedaży z pliku CSV lub Excel - rozszerzyliśmy o import Tagów VAT
+ Kreator importu - zaktualizowaliśmy instrukcje przygotowywania plików i podzieliliśmy ją na opcje CSV i Excel
+ Kreator importu - wdrożyliśmy kreator importu plików MT940 - rozpoznający automatycznie formaty większości polskich banków
+ Kreator Importu - Dokumenty proste (PK) - dodaj poprawne konto gdy drugie konto nie istnieje
+ Kreator Importu - poprawiliśmy wydajność importowania danych
+ Kreator Importu - program zapamiętuje ostatnie dopasowania pól dla unikalnego nagłówka pliku csv/exel
+ Kreator importu - Po wywołaniu kreatora importu - jeśli dodano dokumenty - od razu odświeżamy dane w buforze i kartotekę kontrahentów
+ Kreator importu - po zakończeniu importu odtwórz dzwięk.
+ Kreator importu - obsługa zbędnych białych znaków (w polach dat lub liczb)

+ Dziennik - poprawiliśmy sortowanie według kolumn Seria, Sposób płatności i Dziennik

+ Ryczałt - Ewidencja - Drukuj sumy - w niektórych przypadkach brakowało na wydruku sum łącznych narastająco
+ Ryczałt - zmiany w stawkach ryczałtu - wprowadzenie stawki 15 %

+ KPiR - Księga - w niektórych firmach występował problem z wydajnością przy uruchomieniu tego zestawienia

+ Faktury - nowy wydruk "Faktura Vat Marża" - dla dokumentów

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.04 [2020-08-06]:

> Rozwiązano problem z podłączeniem nowego stanowiska na niektórych komputerach w sieci LAN

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.03 [2020-08-04]:

> Aktualizacja kreatora aktywacji nowych licencji programu

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.02 [2020-07-24]:

+ Obsługa deklaracji VAT-UE/UEK (5)
+ Rozszerzenie możliwości kreatora importów !!! - więcej informacji otrzymacie Państwo po oglądnięciu filmu https://ognik.com.pl/wsparcie/filmy/528-nowy-kreator-importu
+ Wprowadzenie możliwości klonowania tagów JPK_FA
+ Możliwość sortowania zapisów w dzienniku według kolumny seria
+ Dostosowanie widoków planu kont, w zależności od formy działalności
+ Ryczałt - poprawki w zakresie przeliczania na widoku sum
+ Zwiększenie rozmiaru pola nazwisko na wystawianej fakturze (do 32 znaków)
+ Poprawki w zakresie wyświetlania deklaracji VAT, w przypadku przesuniętego roku obrotowego
+ Podatki - dodanie pola, podatek po odliczeniach
+ Podatki - poprawki w zakresie funkcjonowania " grzebyka "
+ Automatyczna zmiana terminu płatności dla sklonowanych dokumentów
+ Rozrachunki - dodanie kolumny opis dekretu, dla widoków przegląd według rozliczeń i przegląd według transakcji
+ Wprowadzenie blokady uniemożliwiającej dodanie roku obrotowego obejmującego okres wcześniejszy niż istniejące lata
+ Poprawki w zakresie wydruku ZOIS (opcja salda bez zerowych)
+ ZOIS - możliwość wygenerowania zestawienia dla kont określonych w typie
+ Wydruk typu przelewu - pobierania danych podatnika z kreatora podatków
+ Analiza zapisów - poprawki w działaniu funkcji zapisz jako obrazek
+ Wprowadzenie skrótu CNRT+P dla wygenerowanie wydruku domyślnego
+ Umożliwienie eksportu Bilansu i RZIS, według załącznika numer 6
+ Poprawki w zakresie ustawiania domyślnych kont dostawców i odbiorców ( nie można wskazać kont na których są zapisy księgowe)
+ Wprowadzenia nowego dokumentu - funkcja zapisz i nowy
+ Blokada i ostrzeżenie dla usunięcia lub zmiany użytego rachunku bankowego
+ Dodanie funkcji statystyk
+ Możliwość dodania kilku mikrorachunków - przydatne dla SP. Cywilnej
+ Ryczałt - udostępnienie funkcji kreatora importów
+ Analityka - dodanie kolumny z datą dokumentów
+ ZOIS - wprowadzenie opcji pomiń zapisy PW
+ Wprowadzenie nowego modułu na komunikaty do użytkownika (tak zwany message- box)

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.01 [2020-02-14]:

+ Możliwość generowania deklaracji korygujących VAT-UEK
+ Możliwość generowania rozrachunków na określony dzień
+ Poprawki w zakresie struktur JPK_FA
+ Wprowadzenie blokady usuwania użytej serii dokumentów
+ Wprowadzenie możliwości dodawania dodatkowych komentarzy w wystawianych fakturach sprzedaży
+ Nowe parametry podatkowe od 01.01.20r
+ Usprawnienie importów WB z pliku CSV
+ Poprawki w zakresie druku przelewu do zapłaty
+ Wprowadzenie możliwości edycji indywidualnego rachunku podatkowego jednostki
+ Usprawnienie funkcji wyszukiwania dokumentów w oknie rozliczania rozrachunków z poziomu wprowadzanego dekretu księgowego
+ Możliwość zaciągania rachunków bankowych za pomocą białej listy (Do kartoteki kontrahentów)
+ Dodatnie kolumn (lokalizacja, powierzono, numer inwentarzowy) w kartotece wyposażenia
+ Aktualizacja skrótów klawiszowych działających w programie

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.00 [2019-12-09]:

+ Zmiana identyfikatorów schem dla walidacji JPK_FA (3)
+ Środki trwałe - opcja zrzutu do exela naliczonych odpisów i planu amortyzacji
+ Dowód księgowy - obowiązkowość uzupełnienia pól (numer i opis)
+ Usprawnienie funkcjonowania typów Vat (WNT_T, WDT_T)
+ Poprawki w zakresie funkcjonowania faktur mini (Literówki, wydruki, tagi)
+ Automatyczne zapisywanie dokumentów pdf. z rejestrem Vat, dla wysyłanego dokumentu JPK_VAT
+ Domyślne ścieżki plików - podpowiedzi zapisu
+ Lista firm - możliwość ukrycia podmiotów nieaktywnych
+ Bufor zapisów, rejestr Vat -poprawki w działaniu grzebyka
+ Podatki - poprawki w zakresie wyliczania podatków po zmianie stawki i kwoty wolnej od 01.09.2019r
+ Deklaracja Vat (7) - współczynnik Vat -dodanie ostrzeżenia
+ Szablony księgowe - poprawki w działaniu powtórnego użycia szablonu
+ Nowe wzory deklaracji VAT_7 (20) i VAT_7K (14)
+ Faktury mini -możliwość dodania danych odbiorcy do faktury
+ Rejestr Vat i faktury mini - obsługa stawki "OO"
+ Wprowadzenie funkcjonalności indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek)
+ ZOIS -poprawki dotyczące wydruków
+ Faktury mini - poprawki dotyczące księgowania wystawionych faktur
+ Rejestr Vat ostrzeżenie w przypadku próby wygenerowania niepełnego rejestru dla celów JPK_VAT
+ Wprowadzenie mechanizmu aktualizacji Ognika w lokalizacji uruchomionej instancji programu
+ Szablony - wprowadzenie możliwości kilkukrotnego użycia szablonów w jednym dokumencie księgowym
+ Środki trwałe - dodanie nowej grupy KŚT (inwentarz żywy)
+ Szablony możliwość ustawienia współczynnika z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001)
+ Zapisywanie wysłanych deklaracji faktury mini- wprowadzenie pola na dodatkowe komentarze
+ VAT_UEK - obsługa korekt i rejestr wysłanych deklaracji

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.99 [2019-10-11]:

+ Zmodyfikowany mechanizm aktualizacji Ognika w lokalizacji uruchomionej instancji programu - (dotyczy wersji E)
+ Dodanie domyślnych stawek podatku w bazie wzorcowej dla skali podatkowej (dotyczy zaliczek liczonych od dnia 2019.10.01);
> Poprawki formularzy - Parametry wyliczania podatku
> Podatki - wydruk przelewu CIT w niektórych przypadkach podpowiadał konto US dla PIT


OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.98 [2019-09-23]:

+ IMPORT PK - kreator - nowa opcja - pomiń rekordy z kwotą 0.00
+ ZOiS - pokaż różnicę sumy sald BZ - widoczną przy zaznaczeniu wielu rekordów
+ Przegląd zapisów kont - dodano sumę PerSaldo widocznych zapisów
+ JPK_VAT(3) - nowy certyfikat bramki testowej
+ ZOiS - pokazać zapisy na koncie podwójnym kliknięciem
+ Nowe menu kontekstowe na liście kontrahentów
+ Nowe menu kontekstowe na liście kont

> Przegląd kont - notatki - dodana do konta notatka nie jest widoczna w roku obrotowym nie obejmującym daty, pod jaką została dodana
> Importy - Przy imporcie faktur poprzez JPK_FA(1)(2)  w niektórych przypadkach program przy każdej pozycji w polu "Data dokumentu" wstawiał wartość "1899-12-30"
> W niektórych przypadkach w JPK_KPIR - liczba zapisów była zawyżona o 1
> Aktualizacja pliku pomocy do programu
> Dekrety dowodu księgowego - odblokowano opcję możliwość "Dodaj/Popraw wpis o walucie do tego dekretu" przy nowym pojedynczym dekrecie
> Dekrety dowodu księgowego - W niektórych przypadkach - zapis w walucie skrót [F12] nie działa po użyciu skrótu [F10]
> Podczas klonowania dokumentu w buforze - błąd  daty gdy włączona była opcja miesiąc kontekstowy
> Dodawanie zapisów w walucie - funkcja ta była niedostępna dla kluczy programu wcześniejszych niż generacja 6
> Okno dodawania dokumentu księgowego - część Rejestr VAT - w niektórych przypadkach nie działała opcja klonowania wpisu VAT

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.97 [2019-08-23]:

+ Bufor zapisów - menu kontekstowe listy zapisów - nowe opcje klonowania dokumentu
+ Deklaracje VAT - statusy wysyłek wyróżniono dodatkowo - kolorami: 200 - zielony; 120 i 3xx - żółty; 4xx - czerwony
+ Dodanie informacji diagnostycznej nt. wersji bibliotek DLL w zakładce o Programie
+ Dodanie możliwości usuwania pozycji w tabeli parametrów podatków
+ Dodano opcję - Zapisz wybrane raporty wprost do plików pdf-a
+ Dodano opcję zapisania do PDF-ów wybranych raportów okresowych za cały rok za jednym razem
+ IMPORTY - Parser CSV - dodatkowa kontrola czy data importowanego dokumentu mieści się w roku obrotowym
+ JPK - Nowy certyfikat produkcyjnej bramki od 23-08-2019
+ JPK_FA (2) - nowa struktura od 01.07.2019r. obsługa w wersji podstawowej
+ JPK_FA(2) - walidacja utworzonego pliku - nowa schema do walidatora
+ JPK_VAT - po pozytywnej wysyłce zapisz rejestr VAT jako PDF do katalogu wysyłki.
+ JPK_VAT - Zapisz rejestr VAT do PDF w tej samej lokalizacji co plik XML
+ Kreator importu CSV - raport - zapisz do pliku
+ Księga - Różne opcje klonowania dokumentu
+ Księga Handlowa - Analiza zapisów - dodano pole Sposób Płatności
+ Lista firm - jeśli program nie podpowiada ostatnio używanego roku to ustaw kursor na ostatnim
+ Lista Firm - Opcje -> admin opcja -> pokaż komu przypisano daną firmę z listy
+ Możliwość klonowania pojedynczego dekretu w dokumencie - skrót: [Ctrl+Insert]
+ Nie koryguj kwoty VAT przy edycji rekordu gdy kwota vat różni się o grosz od wartości wyliczonej
+ NIP aktywnej firmy - jest widoczny na stałe w tytule głównego okna
+ NIP Kontrahenta - dodatkowa wskazówka na formie jak należy go wpisywać
+ Obsługa klucza licencyjnego na rok 2020
+ Plan Kont - Edycja Konta - pozwól włączyć widoczność konta w roku, w którym ma ono zapisy, jeśli omyłkowo je wyłączono
+ Plan kont - Komentarze do kont - udostępnij w widoku Zapisy Księgowe (Analityka)
+ Plan kont - Komentarze do kont - udostępnij w widoku ZOiS Analityki
+ Pobierz z NBP - jeśli dzień to sobota/niedziela, pokaż dlaczego przycisk jest nieaktywny
+ Podatki - dodać opcję - przelicz okresy od początku roku do wybranego miesiąca włącznie.
+ Pokaż zapisy konta - dodaj do pól wyboru kontrahenta i inne dane jeśli są dostępne
+ Pokaż zapisy konta - nowy parametr "Pokaż lata wcześniejsze"
+ Ryczałt i UEPiK - dodano opcję klonowania dokumentu w buforze zapisów
+ Skróty klawiszowe - Edycja roku obrotowego - skrót F12 = Zapisz
+ Skróty klawiszowe - Faktury - Księguj - Dodano skróty klawiszowe ESC, F12
+ Skróty klawiszowe - Faktury - Pozycja - Dodano skróty klawiszowe
+ Skróty klawiszowe - Firma Dane Edycja - skrót F12 = Zapisz
+ Skróty klawiszowe - Kontrahent - Banki - Edycja - skróty F12
+ Skróty klawiszowe - Kontrahent - Konto - Edycja - skróty klawiszowe F12 ESC
+ Skróty klawiszowe - Kontrahent Edycja - skróty F11 F12 ESC
+ Skróty klawiszowe - Kreator bazy programu - skrót F12 = Dalej F10 = Dane DEMO
+ Skróty klawiszowe - Plan kont - Konto Edycja - skrót F12 - Zapisz
+ Skróty klawiszowe - Pobieranie kursów walut NBP - skróty klawiszowe - F8 - uruchom, F10 - pobierz, F11 zastosuj
+ Skróty klawiszowe - Pobierz dane kontrahenta z rejestru REGON - skróty klawiszowe F12 i ESC
+ Skróty klawiszowe - Podatki - edycja zobowiązań
+ Skróty klawiszowe - Raport Zapisy Walutowe - skróty klawiszowe ESC i F12 = Zamknij
+ Skróty klawiszowe - Sposób płatności edycja skrót F12 = Zapisz
+ Skróty klawiszowe - Stawka VAT - edycja - skrót F12 = Zapisz
+ Skróty klawiszowe - Szablony - dodaj - klawisze skrótu
+ Skróty klawiszowe - Szablony - Okno dodawania nazwy dla nowego szablonu - poprawiono działania skrótów ([F12], [Alt + Z] i [Enter]) zapisujące nazwę nowo dodawanego szablonu
+ Skróty klawiszowe - Środek trwały - Ulepszenie - Edycja - Skrót F12 = Zapisz
+ Skróty klawiszowe - Środek Trwały Edycja - skrót F12 = Zapisz skrót F10 = Nalicz Odpisy
+ Skróty klawiszowe - Użytkownik - dostępne firmy edycja - skrót F12 = Zapisz
+ Skróty klawiszowe - Użytkownik edycja - skrót F12 = Zapisz
+ Tworzenie JPK - komunikaty - podzielono komunikaty na ostrzeżenia i błędy krytyczne
+ Użytkownik - Lista Firm - Edycja - dodaj wyszukiwarkę.
+ VAT_JPK - statusy wysyłek wyróżniono dodatkowo - kolorami: 200 - zielony; 3xx - żółty; 4xx - czerwony
+ VAT-7, 7K, UE, 27 i rejestr VAT - zapisz raport jako PDF do katalogu gdzie zapisywane są wysyłki pliku JPK
+ VAT-UE - Dodano dodatkową opcję walidacji kodów krajów - umieszczonych w deklaracji -> nie puste i zawarte w liście krajów UE
+ Wydruk UPO - rozszerzono stopkę wydruku UPO o nazwę firmy, rodzaj formularza i okres którego dotyczy np. "XYZ sp.zoo JPK 2019/04",
+ Zapis w Walucie - Edycja - Zmień datę "kurs z dnia" za pomocą przycisków +/-
> Bufor zapisów - menu kontekstowe listy zapisów - zmiana układu
> Bufor zapisów - Numer ITC - w rzadkich przypadkach po usunięciu dowodu numer był resetowany do 1
> Deklaracje VAT - przycisk druku wpłaty - Zmieniono symbol $ na ikonkę przypominającą banknot
> Deklaracje VAT(7(18), 7(19), 7K(12), 7K(13) - czytaj przeniesienie zawsze z najstarszej korekty z poprzedniego okresu
> DOWÓD - aktualizacja treści niektórych "dymków"
> Dowód - korekta układu przycisków
> Dowód - nie pozwól na modyfikacje kwot rejestru VAT dla dokumentów z Faktur
> Dowód - vat - wprowadzanie - znak minus powoduje zmianę o grosz i nie da się wpisać ujemnej kwoty -> dla opcji szybkiej zmiany kwoty VAT o 1 grosz zmieniono klawisze funkcyjne na strzałki w górę i w dół
> Dowód Dekret - dodaj zapis wg. kursu z NBP - nie dodawaj nowej linii gdy już jest rekord w edycji - a kwota jest pusta.
> Dowód księgowy - przycisk dodaj/popraw wg. kursu pobranego z NBP - Zmieniono symbol $ na ikonkę przypominającą banknot
> Dziennik - Opcja Pokaż szczegóły - w pewnych przypadkach działała odwrotnie - jej zaznaczenie "ptaszkiem" ukrywało okno szczegółów
> Faktury - przejście F7 do innej firmy - w pewnych przypadkach brak Symbolu Serii na liście.
> Forma Kontrahent Dodaj - podstaw NIP do okna tworzenia kont gdy NIP jest podstawiany z pola Symbol
> Import - Parser CSV - błędne etykiety wybranych kont księgowych
> JPK_FA - ma tylko Cel złożenia = 1
> JPK_FA - ustawienia - nieaktywne pole cel złożenia - w niektórych przypadkach nie można było utworzyć pliku
> JPK_FA(1) - poprawki pliku
> KPIR, Ryczałt - w pewnych przypadkach nadanie podczas importu dziennika zaburzało numerację księgi/ewidencji
> Obsługa sporadycznie pojawiającego się błędu - Sprawdzenie statusu wysyłki JPK nie powiodło się. '2019.6.20 19:40:31,1000' is not a valid date and time
> Okno dodawania zapisu księgowego w walucie - ENTER nie przechodzi po wszystkich polach w sposób widoczny dla użytkownika
> Plan kont - Komentarze do kont - poprawki formy edycyjnej
> Plan kont - Komentarze do kont - poprawki w widoku Plan Kont
> Pobierz z NBP - zastosuj do kwoty netto i od razu przelicz VAT
> Podatki - przenieś pasek postępu do globalnego paska postępu u dołu okna programu
> Podatki - ukryj zbędny komunikat "Wylicz" po przeliczeniu.
> Przy edycji firm udostępnionych użytkownikowi w nagłówku w pewnych przypadkach pojawiało się słowo "admin" zamiast loginu edytowanego użytkownika
> Raport Zapisy Walutowe - korekta układu wydruku
> Rejest VAT - wybierz zakres dat - powiększono listę wyboru pola Miesiąc do 12 pozycji
> Rejest VAT (i inne widoki z "gwiazdką" na "grzebyku") - w pewnych przypadkach na gwiazdce widać UPO z ostatniego miesiąca roku obrotowego
> Rejestr VAT - grid podsumowanie - wydzielono sumy dla Vat Należnego i Vat Naliczonego
> Rejestr VAT - poprawki układu formy
> Rejestr VAT - Tabela UPO została posortowana wg. zasady: najnowsze na górze
> Rozrachunki - Korekta układu przycisków, menu i opisów w rozrachunkach
> Rozrachunki - wydruk - rozszerzono kolumny DATA, NR.SYS i TERMIN
> Szablony sporadycznie pojawiający się błąd "811 multiple rows in singleton select"
> Środki Trwałe - poprawiono usuwanie filtru z tabeli po przełączeniu widoku/firmy.
> Użytkownik - Lista Firm - Edycja - usunięto migotanie listy przed wywołaniem okna listy firm.
> VAT - dodaj z NBP - nie dodawaj nowej linii gdy już rekord jest w edycji
> VAT-7K(13) - poprawiono sporadycznie pojawiający się błąd, gdy podczas wysyłki deklaracja pobierała tag "Miesiąc" zamiast "Kwartał"
> W oknie walut enter pomija pole wyboru waluty i przechodzi od razu do netto, trzeba się cofać myszką
> Zaokrąglenia w programie - zmieniono na sposób europejski zawsze, niezależnie od ustawień regionu systemu windows
> Zapis w walucie dla VAT - od razu zastosuj kwotę do netto i przelicz VAT
> Zapis Walutowy - poprawki wyglądu i układu, ikonki przycisków
> ZOiS - Drukuj Salda z wyjątkiem sald zerowych - naprawiono błąd: Nie znaleziono pola: ZOiS."KONTO"
> Zpisy Kont (Analityka) - wybierz zakres dat - powiększono listę wyboru pola Miesiąc do 12 pozycji
> Zpisy Kont (Analityka) - wybór konta od i do - w pewnych przypadkach przełączanie się klawiszem TAB zawieszało program
> Zpisy Kont (Analityka) - Wydruk - Zapisy walutowe na wybranym koncie - brak w wyniku wszystkich rekordów gdy identyczne wpisy w wielu dekretach

 

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.95 [2019-03-14]:

+ JPK_VAT(3) - zapisuj kolejne wersje wysyłek (UPO) w programie
+ KURS WALUT NBP - pobierz kurs waluty z NBP [6]
+ SPRAWOZDANIA - eksport sprawozdań do pliku CSV dla programu OGNIK E-Sprawozdania [6]
+ VAT - nowa schema VAT-7(19) - od 2019-01-01 [6]
+ VAT - nowa schema VAT-7K(13) - od 2019-01-01 [6]
+ DOWÓD KSIĘGOWY - ostrzeżenie, gdy termin płatności przekracza 60 dni od daty dokumentu.
+ DOWÓD KSIĘGOWY - pokaż kod kraju na formie po wybraniu kontrahenta.
+ DOWÓD KSIĘGOWY - NOTATKI - udostępnienie stałego podglądu notatek w oknie.
+ ROZRACHUNKI - tworzenie noty na różnice kursowe - nowy link w menu podręcznym.
+ JPK VAT(3) - agreguj dane zakupów pomijając stawkę VAT
+ ZOiS - usuń filtr jeśli po zmianie firmy/roku/widoku pozostaje aktywny
+ VAT-27(2) - dodano skrót klawiszowy F11 do uruchomienia wysyłki E-deklaracji
+ KOMUNIKATY - bufor - po księgowaniu pokaż instrukcję jak wyświetlić zaksięgowane zapisy
+ KOMUNIKATY - podatki - pokaż instrukcję że należy wybrac na grzebyku okres, który chcemy wyliczyć
+ KOMUNIKATY - sprawozdania - uwidocznić komunikat że należy dopiąć formuły
+ KOMUNIKATY - rejestr VAT - upewnij się że plik JPK jest liczony za odpowiedni okres
+ KOMUNIKATY - deklaracje VAT - uwidocznić otrzeżenie dotyczące terminów obowiązywania deklaracji
+ KOMUNIKATY - deklaracje VAT - komunikat o obowiązkowym użyciu przycisku WYLICZ do wyliczenia deklaracji
+ KOMUNIKATY - sprawozdania - informacja o elektronicznych sprawozdaniach dla starszych generacji
+ ANALIZA ZAPISÓW - uwidocznij filtrowane pola
+ KOMUNIKATY - rejestr VAT - pamiętaj aby przeliczyć rejestr
+ ANALITYKA (zestawienie zapisów) - usuń filtr jeśli po zmianie firmy/roku/widoku pozostaje aktywny
+ E-DEKLARACJE - po kliknieciu Wyślij Certyfikatem - dodano komunikat "Czekaj"
+ VAT-7 (18), VAT-7(19), VAT-7K(12), VAT-7K(13) - DEKLARACJE VAT/korekty - ustalono kolejność malejąco wg. numeru -> najnowsze na górze
+ PRZELEW US - udostępnij link w górnym menu
+ VAT - REJESTR - pokaż sumy wg. typów na widoku rejestru
+ FAKTURY - klonowanie - UŁATWIĆ KLONOWANIE 1 FAKTURY
+ BUFOR ZAPISÓW - podgląd vat i dekretu - pozwól na zmianę rozmiaru czcionki
+ KOMUNIKATY - podatki - pokaż stawkę użytą do wyliczenia podatku
+ E-DEKLARACJE - kwota autoryzująca zależna od roku
+ PODATKI - pokaż komunikat, że dla okresu nie ma jeszcze wyliczeń
+ PODATKI - dodano skrót klawiszowy dla Przelicz Okres = F9
+ FAKTURY - wymagaj numeru Faktury
+ FAKTURY - opcję Księguj udostępniono w zależności od formy aktywnego roku obrotowego [KH, KPiR, R]
+ ROZRACHUNKI - łączenie - udostępnić Opis Dekretu dla Rozliczeń w oknie Transakcji
+ DOWÓD - VAT - włączono dostępność stawki VAT NP w zależności od typu VAT rozrzerzono o typy RCD7 i RCD8
+ KOMUNIKATY - dodano informację o możliwości wysyłania poprzedniej wersji VAT (widoczne do dnia 2019.04.26)
+ SPRAWOZDANIA - eksport do programu OGNIK E-Sprawozdania [6] - dodano przycisk w Ribbonie Eksport>>Eksportuj do pliku wymiany (CSV)
+ SPRAWOZDANIA - dodano komunikat z linkiem do programu E-Sprawozdania [1-6]
+ JPK_VAT(3) - usprawnienie wysyłki pliku, dodano skróty klawiszowe F11 i F12

> VAT-7K(12) - tytuł w menu pusty po zwinięciu i rozwinięciu bocznego menu
> VAT-7(18) i VAT-7K (12) - literówka w etykiecie 13 - jest "świadczenia" ma być "świadczenie"
> Korekta opisu miesięcy w filtrze zakładkowym zawsze gdy koniec roku nie w grudniu lub początek nie w styczniu
> E-DEKLARACJE - obsługa błędu ESOAPHTTPException - gdy brak połączenia z bramką e-deklaracje
> VAT-7 (18) i VAT-7K (12) - poprawka w funkcji pobierania przeniesienia z najpóźniejszej korekty
> E-DEKLARACJE - nie ponawiaj sprawdzenia statusu gdy obecny status jest różny od 0 lub 301 lub 302
> E-DEKLARACJE - drobne poprawki wizualne formy
> E-DEKLARACJE - wyłączono opcję wysyłki NA BRAMK TESTOWĄ
> JPK_VAT (3) - drobne poprawki formy
> VAT-7K(12) - usunięto błąd AV przy próbie dodania korekty
> PRZELEW US - odśwież tekst SŁOWNIE po zmianie kwoty przelewu
> FAKTURY - klonowanie - Dodać ProcessMessages w procedurze Klonuj Widoczne
> MENU > jaktury > JPK_FA > dodano brakująca ikonkę
> IMPORT z pliku CSV - drobne poprawki
> IMPORT z pliku JPK_FA - w niektórych przypadkach program tworzył w KH dekrety zamienione stronami
> PODATKI - nie proponuj wyliczenia w przypadku kwartałów, dla miesięcy spoza 3,6,9,12
> KOMUNIKATY - ukryj komunikat zawsze gdy opuszczamy formę
> PODATKI - zerowanie się kwot wyliczonego podatku - poprawki
> FAKTURY - pusty Adres1 gdy nr. domu i nr. lokalu są null
> AMORTYZACJA - tabela przestawna - usunięto zbędne pole zdjęcie - które w dużych zbiorach powodowało problem Out Of Memory
> IMPORT z pliku JPK_VAT - poprawki
> JPK_KR - raport za wybrany okres w pewnych przypadkach generuje dla Dziennika zapisy z całego roku
> JPK_KR - w pewnych przypadkach licznik wierszy dziennika w pliku jest zawyżony o 1
> JPK_VAT(3) - plik jest błędny gdy dokument zawiera dwie różne stawki VAT dla typów RCN5, RCN7 i RCN8
> RYCZAŁ - EWIDENCJA - błędne sumy narastająco gdy doszło do zmiany stawki w trakcie roku
> PRZELEW US - brak danych US w przelewie dla PIT5
> FAKTURY - edycja - wymagaj daty VAT
> SPRAWOZDANIA - BILANS OPZ - edycja formuł - w niektórych przypadkach błędny układ pozycji na drzewku
> SPRAWOZDANIA - BILANS OPZ - w niektórych przypadkach pozycje Aktywa Razem i Pasywa Razem nie wyliczają się automatycznie ale włączona jest dla nich możliwość podłączenia kont
> SPRAWOZDANIA - RZIS K M (od 15) - w niektórych przypadkach błąd formuły ZYSK BRUTTO (pozycja J)

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.91 [2018-09-13]:

+ JPK_VAT - korekta funkcji gdzie do pola DataZakupu znajdującego się w wygenerowanym pliku JPK_VAT (3) przenosi się Data Wystawienia Dokumentu,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.90 [2018-09-04]:

+ E-DEKLARACJE - nowa schema VAT-7(18),
+ E-DEKLARACJE - nowa schema VAT-7K(12),
+ VAT JPK - ogranicz wysyłkę jeśli utworzono plik JPK_VAT za cały rok,
+ Umożliwiono wydruk przelewu dla VAT-7(18) i VAT-7K(12),
+ Umożliwiono wydruk przelewu dla podatku dochodowego,
+ Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12) - zwiększono szerokość pola 73. Nazwisko,
+ Wprowadzenie rejestru wszystkich wysłanych z programu deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) i ich korekt (funkcja dostępna dla posiadaczy wykupionego abonamentu na 2019r.)

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.89:

+ przywrócono możliwość wysłania pliku JPK_VAT bez podawania adresu e-mail,
+ generowanie pliku JPK_VAT - usprawnienia w zakresie zaczytywania się typów 0_129 i DPKa.

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.88:

+ poprawki w zakresie wysyłki pliku JPK_VAT (3) - usprawnienie procesu bezpośredniej wysyłki - możliwość edycji pola e-mail i jego wyświetlenie w wysyłanym pliku JPK_VAT,
+ udostępnienie podglądu i wydruku UPO wprost z formularza deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE (również starsze wersje)
+ udostępnienie podglądu i wydruku UPO JPK wprost z formularza rejestru VAT
+ plan kont - usprawnienia w zakresie dodawania kont wynikowych i wyboru ich wpływu na podatek,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.87:

+ poprawki w zakresie obsługi pliku JPK_VAT (3),
+ poprawka w zakresie edycji dokumentów księgowych  - dostosowanie rozmiaru okna dekretu edytowanego dokumentu księgowego,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.86:

+ zmiany mające na celu usprawnienie procesu wysyłki deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12),
+ naniesienie poprawek w zakresie wydruku zestawienia obrotów i sald analitycznych,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.85:

+ środki trwałe - Poprawki w zakresie funkcjonowania przycisków POPRAW i DODAJ w oknie dodawania i edycji środka trwałego,
+ poprawki w zakresie nawigacji dotyczącej okna podglądu dokumentu księgowego,
+ import faktur sprzedaży - zmiany w zakresie opisu pojawiającego się po przeprowadzonym imporcie w polu OPIS DEKRETU,
+ usprawnienie nawigacji w okienku szablonów,
+ poprawki w zakresie wczytywania się danych z określonych typów VAT (typ 3 i typ 6) do pliku JPK_VAT,
+ e-Deklaracje - możliwość zapisania kwoty autoryzacyjnej w programie,
+ usprawnienia w zakresie przekształcania firmy klienta w firmę systemową,
+ stawki VAT - dodano obsługę stawki VAT-NP - tylko dla typów DPK i DPKa,
+ rozrachunki - wzbogacenie opisu okna rozrachunków danego konta księgowego o symbol konta,
+ wprowadzenie możliwości wysyłki plików JPK_VAT bezpośrednio z programu,
+ wprowadzenie możliwości generowania Druku Wpłaty dla faktur wystawianych w module Faktury Mini,
+ rozszerzenie funkcjonalności programu w zakresie generowania formatów PDF dla faktur wystawionych w module Faktury Mini - zapisywanie wszystkich widocznych (wystawionych) faktur w jednym pliku lub każdej faktury w oddzielnym pliku,
+ generowanie struktur JPK wysyłanych na żądanie Urzędu Skarbowego (JPK_KR, JPK_FA, JPK_PKPIR),
+ wprowadzenie aktualnych (nowych) wzorów deklaracji VAT - VAT-7(18) i VAT-7K(12),
+ zmiany w zakresie wyglądu stopki faktur wystawianych w module Faktury Mini,
+ poprawki w zakresie błędnych opisów na przyciskach lub opcjach wyboru (literówki itp.),
+ plan kont - zmiany w zakresie dopuszczalnych znaków możliwych do użycia w polu SYMBOL, podczas dodawania nowego konta księgowego,
+ zwiększenie ilości znaków pól Konto WN i Konto MA w imporcie dekretu z pliku CSV, do dopuszczalnej maksymalnej długości Symbolu Konta tj. 255 znaków,
+ usprawnienie funkcjonowania mechanizmu automatycznego Przeksięgowania Wyniku,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.82:

+ rozrachunki - dołączenie do wydruku rozrachunków pola z numerem systemowym (ITC) dokumentu,
+ rozrachunki - wprowadzenie możliwości dodania w oknie rozliczeń dodatkowej kolumny z opisem dekretu,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.81:

+ kontrahenci - eksport listy kontrahentów do pliku csv o kodowaniu UTF-8,
+ deklaracja VAT-27 - ujednolicono format kwot oraz zoptymalizowano rozmiar wydruku,
+ ryczałt - możliwość obsługi stawki ryczałtu w wysokości 12,5%,
+ wprowadzenie możliwości generowania "zerowego" pliku JPK_VAT,
+ środki trwałe - możliwość edycji naliczonych odpisów amortyzacyjnych (użytkownik może dodawać opisy o dowolnej kwocie i z dowolną datą),
+ faktury mini - zmiana formatu liczb na fakturze (oddzielenie części tysięcznej kwoty od jedności),
+ poprawki w zakresie optymalizacji oraz poprawności wydruku rozrachunków dla wszystkich widocznych kont,
+ wprowadzenie walidacji zgodności numerów NIP kontrahentów zagranicznych z typami VAT użytymi we wprowadzanych dla nich dokumentach księgowych (sprawdzenie czy kontrahent z "zagranicznym" numerem NIP ma w rejestrze VAT użyty typ VAT dla transakcji "zagranicznej"),
+ wprowadzenie do programu kolejnego sposobu dodawania dokumentów: VAT dodawany w oknie, a dekrety księgowe w pod-Formularzu,
+ plan kont - ograniczenie możliwości przypisywania typu podatkowego konto, które nie są wynikowe,
+ faktury mini - wprowadzenie odrębnego formatu wydruku dla dokumentów Pro-Forma,
+ faktury mini - umożliwienie klonowanie faktur do okresów których data wykracza poza aktualny rok obrotowy,
+ zmiany w zakresie wczytywania kwot z rejestru VAT (typ KN89b1 oraz KN89b2) do pliku JPK_VAT,
+ faktury mini - poprawki w zakresie optymalizacji wydruków wystawionych faktur sprzedaży,
+ dostosowanie struktur pliku JPK_VAT do wymagań wersji JPK_VAT(3) - dodanie pola z nazwą programu księgowego z którego generowany jest plik JPK_VAT,
+ deklaracje VAT-7 - uwidocznienie na wydruku deklaracji kwot z podsumowania VAT należnego,
+ faktury mini - wyświetlenie na wydruku faktury pól dotyczących płatności i dat faktury w przypadku, gdy podmiot ma wyłączony VAT,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.80:

+ podczas wprowadzania dekretów księgowych lista podpowiadających się kont została posortowana rosnąco według symbolu konta,
+ podczas wprowadzania (edytowania) dokumentu księgowego edycja daty księgi powoduje automatyczną edycję dat dokumentu, VAT i zdarzenia,
+ wyeliminowano błędy dotyczące "czyszczenia" konta podczas wprowadzania dekretu księgowego (dot. sytuacji gdy symbol konta analitycznego wpisywany był bez "kreski"),
+ usprawnienia dotyczące zaokrąglania kwot w wygenerowanym rejestrze VAT w przypadku zapisów zawierających zarówno prewspółczynnik jak i współczynnik VAT,
+ poprawki w zakresie przenoszenia się kwoty nadpłaty z poprzedniej deklaracji VAT-7,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.79:

+ zmiana formy wygenerowanego w programie pliku JPK (plik xml nie otwiera się już w jednej linii, a jego format jest bardziej przejrzysty i sprzyjający ewentualnej edycji),
+ poprawki w zakresie użytkowania szablonów księgowych (usprawnienie w zakresie wiązania szablonów z dokumentem księgowym),
+ usprawnienia w zakresie edycji sposobów płatności,
+ usprawnienia dotyczące dodawania do słownika opisów dekretów użytych podczas dodawania dokumentu księgowego,
+ wyróżnienie kolorem pola NIP w oknie danych kontrahenta,
+ sprawdzanie czy dla danego kontrahenta wprowadzona jest już faktura o takim samym numerze (niezależnie od wielkości znaków),
+ podczas dodawania kolejnego adresu dla kontrahenta szybsze odświeżanie całej listy jego adresów,
+ możliwość zatwierdzenia wyboru opisu zdarzenia dla danego kontrahenta za pomocą klawisza enter,
+ usprawnienia dotyczące funkcji wczytywania danych kontrahenta z bazy REGON,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.77:

+ poprawki w zakresie wydruków zestawienia obrotów i sald -wydruk posiada teraz dodatkowy komentarz informujący na który dzień jest generowane zestawienie obrotów i sald,
+ poprawki umożliwiające naliczenie dla środka trwałego amortyzacji degresywnej,
+ usprawnienia w zakresie widoczności opcji dotyczących płatności dla nowo zakładanej firmy,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.76:

+ do zestawienia obrotów i sald oraz do zestawienia analitycznego dodano opcję filtrowania po serii dokumentów,
+ wprowadzenie możliwości wydruku części planu kont,
+ umożliwienie wydruku kont z konkretnego zakresu (można odfiltrować grupą lub początkiem symbolu konta),
+ do planu kont w oknie listy zapisów na danym koncie księgowym dodano kolumnę z treścią operacji gospodarczych,
+ w palnie kont wprowadzono funkcję, która w przypadku zmiany typu konta syntetycznego spowoduje automatyczną zmianę typów jego kont analitycznych,
+ do wydruku rozrachunków dodana została kolumna (pole) z terminem płatności,
+ dodano ostrzeżenie dotyczące wysyłki e-deklaracji ze starszych systemów Windows w związku ze zmianą zabezpieczeń protokołu TLS dokonaną przez Ministerstwo Finansów na bramce e-deklaracje,
+ usunięto z wydruku zestawienia obrotów i sald informację o nazwie wyfiltrowanego dziennika,
+ w zestawieniu analitycznym dodano opcję nadrukuj komentarz dla konta,
+ w zestawieniu analitycznym dodano opcję drukowania każdego konta od nowej strony,
+ możliwość zapisania wystawionej faktury do pliku o formacie RTF,
+ możliwość zapisania wystawionej faktury do pliku o formacie XLS,
+ dodano nową kolumnę rozrachunki na liście lat obrotowych danego podmiotu pokazującą ustawienia tych funkcji w danym roku,
+ korekta ustawień pola wyboru kontrahenta w oknie wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
+ po przeprowadzonym sortowaniu zapisów w buforze podświetlony jest nadal zapis wybrany uprzednio przez użytkownika,
+ dodano obsługę prewspółczynnika VAT - wymaga klucza 4 generacji,
+ poprawki w zakresie wyliczania prawidłowej kwoty podatku poprzez odpowiednie dostosowanie kwoty ulgi podatkowej,
+ wydruk wyświetlonej tabeli rozrachunkowej zarówno w ujęciu wszystkich widocznych rekordów (pozycji listy) jak również zaznaczonych (wybranych) przez użytkownika rekordów,
+ funkcja przypisania dodawanemu kontrahentowi określonego (domyślnego) sposobu płatności,
+ przy tworzeniu jednolitego pliku kontrolnego program sprawdza czy numer faktury nie jest pusty,
+ w oknie dodawania nowego kontrahenta rozszerzenie opisu pola kod kraju na kod kraju (prefiks dla NIP),
+ naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla wprowadzanych środków trwałych - odpisy naliczone dla poszczególnych miesięcy w planie amortyzacyjnym posiadają datę ostatniego dnia danego miesiąca,
+ usprawnienie dodawania środków trwałych i naliczania dla nich odpisów amortyzacyjnych przy ustawionej opcji ich filtrowania według grup,
+ dodanie do okna wprowadzania środków trwałych pól: powód likwidacji, pozycja KŚT, lokalizacja, nr inwentarzowy,
+ nowa wersja deklaracji VAT-27(2),

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.75:

+ wprowadzenie funkcji renumeracji zapisów w ewidencji dla ryczałtu,
+ uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPIK) - wydruk zapisów dziennika z widocznym adresem kontrahenta,
+ dostosowanie wydruków tabeli amortyzacyjnej do wartości przekraczających 999 999,99 zł,
+ możliwość wyświetlenia podglądu dokumentu z poziomu analityki lub rozrachunków czytanego w osobnym formularzu (oknie),
+ w książce przychodów i rozchodów odksięgowywanie dokumentów możliwe tylko z widoku (poziomu) bufora zapisów,
+ w oknie transakcji (rozrachunki) możliwość opcjonalnego wyboru (dołożenia) kolumny opis dekretu,
+ numer UPO zaczytywany na wydrukach deklaracji VAT-27,
+ dostosowanie wydruku rejestru VAT do sugestii klientów - usunięcie z wydruku daty i godziny jego wyliczenia i zastąpienie jej datą wydruku,
+ szybsze (natychmiastowe) odświeżanie podczas zmiany danych identyfikacyjnych użytkowników programu (uprawnienia użytkowników),
+ ujednolicenie wymagań dotyczących użycia niedozwolonych znaków podczas wprowadzania symbolu nowo zakładanego kontrahenta,
+ dodając nowo obsługiwany podmiot możliwe jest przypisanie do niego aliasu (nazwy skróconej) zawierającej polskie znaki,
+ wprowadzenie możliwości wydruku okna z informacjami podsumowującymi zaksięgowanie dokumentów z bufora do dziennika,
+ Wyszukiwanie kontrahenta podczas dodawania dokumentu księgowego - dołożona na widoku kolumna z numerem NIP  w miejsce kolumny od kiedy,
+ dostosowanie wysyłki deklaracji VAT podpisywanej danymi osoby fizycznej zgodnie z wymaganiami bramki Ministerstwa Finansów (prawidłowa weryfikacja wymagała separatora dziesiętnego w postaci "kropki"),
+ możliwość dodania do okna transakcji (rozrachunki) kolumny opis dekretu,
+ wprowadzenie funkcji klonowania hurtowego wystawianych faktur,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.74:

+ szybsze odświeżanie się danych w klonowanym dokumencie,
+ wprowadzenie funkcji ustawienia współczynnika dla parametrów użytych w szablonie,
+ usprawnienie funkcjonowania programu w zakresie uzupełniania części dotyczącej rejestru VAT podczas wprowadzania dokument księgowego (eliminacja błędu podwójnego dodawania VAT),
+ możliwość wydrukowania dowodów wewnętrznych (poleceń księgowania) zarówno w postaci bieżącego dokumentu jak i hurtowo w postaci wszystkich widocznych,
+ poprawki w zakresie prawidłowości wyliczania podatków po zmianie podatnika,
+ poprawka dotycząca sposobu przyjmowania przez program dat kwartałów do wyliczania podatków w przypadku przedłużonego roku obrotowego,

OGNIK PREMIUM WERSJA 1.7.69:

+ możliwość odtworzenia ostatniego numeru systemowego ITC,
+ dodanie do okna zapisów na koncie w planie kont stopki z wartością salda na danym koncie księgowym,
+ wprowadzenie funkcji hurtowego wydruku polecenia księgowania (wszystkie widoczne),
+ możliwość przypisania kontrahentowi domyślnego opisu operacji księgowej,
+ wprowadzenie na widoku tabeli przestawnej opcji grupowania według daty,
+ rozszerzenie opisów widocznych na wydruku zestawienia obrotów i sald dotyczących okresu za który sporządzana jest "obrotówka",
+ zoptymalizowanie rozmiaru okna dodawania nowej faktury (faktury mini),
+ po zaksięgowaniu dokumentów z bufora do dziennika wyświetlenie okna podsumowania z informacjami dotyczącymi zaksięgowanych dokumentów,
+ wprowadzenie nowych graficznych ikon przy opcjach wydruku,
+ przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami okna dodawania kontrahenta za pomocą TAB,
+ lepsze uwidocznienie pola wyszukaj w oknie dodawania kontrahentów,
+ wprowadzenie możliwości użycia klawiszy kontrolnych Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V w oknie dodawania nowego kontrahenta,
+ zestawienie analityczne umożliwiające wyświetlenie kont w widoku "rozwiniętym" i "zwiniętym",
+ tabela przestawna umożliwiająca osobne wyświetlenie dla widoku pełnego i uproszczonego,
+ przechodzenie pomiędzy poszczególnymi polami wystawianej faktury zarówno za pomocą TAB jak i ENTER,
+ natychmiastowe odświeżanie pozycji wchodzących w skład wystawianej faktury,
+ naniesiono poprawki umożliwiające dodanie nowej serii dokumentów wystawianych w module Faktury mini,
+ automatyczne zaczytywanie się daty VAT (w oparciu o datę wystawienia) podczas wystawiania faktur,
+ dopracowanie funkcji prezentacji (wyświetlania) wystawionych w module faktury mini dokumentów (wybrany na "grzebyku" miesiąc wyświetla dokumenty wystawione dla tego okresu),
+ wprowadzone poprawki dotyczące edytowania dokumentów wystawionych w module Faktury mini (możliwość edycji faktury niezależnie od wybranego na "grzebyku" miesiąca),
+ dostosowanie wydruków KPIR do nowych wymogów wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów,
+ księgowanie dokumentów wystawionych w module faktury mini - program uzupełnia automatycznie domyślny dziennik do którego ma być księgowana faktura w przypadku nie wskazania go przez użytkownika programu,
+ program umożliwia ustawienie domyślnego typu VAT podpowiadanego podczas księgowania dokumentów o danej serii,
+ usunięto niewidoczny znak "/" w wystawianej fakturze VAT (znak "/" pomiędzy numerem domu, a numerem lokalu nie jest już dublowany),
+ wystawianie faktur przy wyłączonym VAT - na wydruku wystawionych faktur widoczne są również dane osoby odbierającej fakturę,
+ płynne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi podmiotami w programie (program pozostaje na tym samym widoku po przełączeniu się na inny podmiot),
+ po zmianie typu konta z wynikowego na inny dowolny program automatycznie resetuje wpływ na podatek zapisów znajdujących się na tym koncie,
+ w wersji trial programu wprowadzono komunikat o konieczności aktywacji programu dla uzyskania jego pełnej funkcjonalności,
+ wydruk wyposażenia wzbogacony o stopkę z podsumowaniem,
+ dodanie do bieżącego widoku bufora zapisów kolumny z numerem NIP kontrahenta,
+ kreator importów z plików csv - wprowadzono możliwość sprawdzania czy daty z importowanego pliku zawierają się w danym roku obrotowym do którego przeprowadzamy import,
+ możliwość sortowania importowanych wyciągów bankowych według daty,
+ wprowadzenie w module analizy zapisów funkcji wyszukiwania niezależnie od wielkości znaków,
+ możliwość wyszukiwania danych w analizie zapisów według dowolnego ciągu znaków,
+ wprowadzenie możliwości wystawiania duplikatów faktur,
+ usprawnienie funkcji dodawania użytkownika programu,
+ natychmiastowe odświeżanie wydruków dokumentów PK o nowo dodane konta księgowe,
+ księgowanie faktur z modułu faktury mini do bufora - program uzupełnia automatycznie pustą datę zdarzenia w oparciu o datę księgi,
+ okno edycji dokumentu księgowego zawiera również numer systemowy ITC,
+ wprowadzono możliwość wyszukiwania pozycji w buforze zapisów według numeru NIP,