Szukaj w artykułach

Program OGNIK Premium począwszy od wersji 1.8.18 daje użytkownikowi większy zakres funkcjonalności w oknie wprowadzania dowodu (dokumentu księgowego).

 1. Hurtowe usuwanie dekretów w dokumencie księgowym:

-Przy pomocy przycisku CTRL lub SHIFT i lewego przycisku myszki, wybieramy te dekrety, które chcemy usunąć. Następnie naciskamy prawy przycisk myszy, w nowym oknie wskazujemy podświetlone i wybieramy usuń podświetlone.

 

2. Hurtowe uzupełnianie pustych stron WN lub MA w dokumencie księgowym.

-Przy pomocy przycisku CTRL lub SHIFT i lewego przycisku myszki, wybieramy te dekrety,w których chcemy wstawić konto. Następnie naciskamy prawy przycisk myszy, w nowym oknie wskazujemy podświetlone, wstaw konto do pustych wierszy, stronę Winnien lub MA. Następnie w nowo otwartym oknie wybieramy z listy konto, którym chcemy wypełnić podświetlone/wybrane puste strony w dekretach*.

*Ognik premium uzupełni pustą stronę w dekrecie,jeżeli strona nie jest pusta to nie podmieni wcześniej wybranego konta księgowego na inne.

 

3.Edytuj wybraną linie dekretu w podformularzu:

-Opcja służy do edycji wybranej linii dekretu w oknie podformularzu, pozwoli to na rozliczanie rozrachunków bezpośrednio z okna dekretów dokumentu rozliczeniowego (wyciągu bankowego, KP, KW, czy Raportu kasowego). Więcej na temat tej opcji znajdziecie w artykule Rozliczanie rozrachunków z poziomu wprowadzanego dokumentu rozliczeniowego

 

4.Powtórz użycie szablonu:

-Opcja służy do użycia kilku różnych lub tych samych szablonów w obrębie tego samego dokumentu księgowego