Wybrane funkcje wspólne dla wszystkich modułów:

  • Możliwość wprowadzenia danych ze starszych lat,
  • Widoki i wygląd programu zapamiętywane dla każdego operatora z osobna,
  • Eksport większości tabel do Excela(xls) oraz html, xml i txt,
  • Automatyczna aktualizacja programu i bazy danych,
  • Wbudowany klucz serwisowy,
  • Ochrona dostępu do programu i poszczególnych modułów,
  • Wbudowana archiwizacja danych,