Program pozwala na jednoczesną pracę wielu osób w ramach danej firmy i danego roku obrotowego.

Wybrane funkcje dotyczące pracy w sieci:

  • Stabilny i wydajny serwer danych Firebird SQL 2.5.1;
  • Zautomatyzowana instalacja stanowisk w sieci -> automatyczne wyszukiwanie i konfiguracja połączenia z serwerem.
  • Możliwość uruchomienia programu więcej niż raz na tym samym stanowisku.
  • Liczba stanowisk w licencji oznacza liczbę jednoczesnych połączeń z serwerem - natomiast program może być zainstalowany na większej liczbie stanowisk.