Moduł Archiwizacji danych dostępny jest wraz z każdym innym modułem programu.

Umożliwia on wykonanie archiwalnej wersji bazy danych, którą użytkownik może w przyszłości wczytać np. w przypadku awarii komputera.

Użytkownik ma możliwość wykonania kopii wybranych przez siebie lub wszystkich obsługiwanych na programie podmiotów.

UWAGA !!! Archiwa domyślnie zapisywane są w katalogu, gdzie zainstalowany został program - w podkatalogu o nazwie archiwa.

Zalecamy regularne wykonywanie archiwum danych i sugerujemy również, aby utworzone pliki archiwum kopiować na dodatkowy nośnik danych, przechowywany w bezpiecznej lokalizacji.