OGNIK umożliwia wydruk rozrachunków zarówno dla bieżącego (wybranego) konta, jak i dla wszystkich widocznych kont rozrachunkowych.

Wydruk przedstawia wszystkie zarejestrowane na koncie rozrachunkowym transakcje, ich kwoty oraz sumy jakie pozostały do rozliczenia.

Ponadto widać na nim wszystkie wpłaty (rozliczenia), które należy jeszcze rozliczyć.

Program umożliwia również eksport rozrachunków do pliku o formacie Excel, HTML, XML lub TXT, a także zapis wydruku jako pliku PDF.