Wybrane funkcjonalności programu OGNIK PREMIUM - wykaz w podziale na moduły

Księga Handlowa
- prowadzenie księgi głównej
- obsługa wielu dzienników
- obsługa wielu serii dokumentów
- mechanizm szablonów księgowych
- szybkie księgowanie w 1 oknie lub w odrębnych oknach (VAT i Dekret)
- pobieranie kursów walut z NBP
- rozrachunki, rozliczane podczas księgowania lub "hurtowo" w odrębnym module
- zestawienie zapisów (analityka)
- zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
- naliczanie zaliczek na CIT, PIT-5, PPL (również dla wielu wspólników oraz z wielu firm)
- wydruk przelewów podatkowych
- wyliczanie elementów sprawozdań finansowych w programie
- obsługa elektronicznych sprawozdań finansowych
- możliwość wygenerowania raportu kasowego na podstawie zapisów konta
- obsługa lat obrotowych dowolnej długości
- możliwość obsługi wielu okresów jednocześnie
- możliwość wydruku dokumentów KP/KW - wprost z dekretu
- możliwość podglądu zapisów na koncie z poziomu planu kont i zestawień
- możliwość podglądu dokumentu z poziomu większości zestawień
- moduł analizy zapisów w tabeli przestawnej
- "wiekowanie" rozrachunków
- przenoszenie obrotów kont wynikowych do dekretu zamykającego wynik
- przenoszenie bilansu otwarcia do nowego roku obrotowego
- możliwość exportu/importu dekretu do/z pliku CSV
 
 
Księga Podatkowa
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
- naliczanie zaliczek na PIT-5, PPL, CIT (również dla wielu wspólników oraz z wielu firm)
- wydruk przelewów podatkowych
 
Ewidencja Przychodów
- prowadzenie ewidencji przychodów
- naliczanie zaliczek na ryczałt
- wydruk przelewów podatkowych
 
Uproszczona Ewidencja Przychodów i kosztów
- prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 
VAT
- prowadzenie rejestru VAT
- tworzenie i elektroniczna wysyłka pliku JPK_V7
- możliwość hurtowego oznaczania dokumentów kodami VAT (np. GTU)
- możliwa obsługa VAT marża
- zapis rejestrów do Excela, PDF
- sprawdzanie kontrahentów w VIES
- sprawdzanie kontrahentów na Białej Liście VAT MF
- sporządzenie i wysyłka VAT-UE
- obsługa korekty rocznej VAT (naliczanie korekty wg. rzeczywistego współczynnika) *
 
Kontrahenci
- pobieranie danych kontrahentów z rejestru REGON
- możliwość dodania wielu adresów do kontrahenta
- możliwość przypisania domyślnych wartości kontrahentowi (konto księgowe, sposób płatności, opis zdarzenia)
 
Środki Trwałe
- ewidencja środków trwałych
- tabela amortyzacyjna
- plan amortyzacji
- wydruki OT, LT
- opcja obsługi RMK
- eksport odpisów amortyzacyjnych do ksiąg
 
Faktury
- wystawianie faktur VAT
- cennik towarów/usług
- obsługa JPK_FA
- nadruk przelewów na fakturach
- własne logo na fakturach
- opcja klonowania faktur
- hurtowy zapis faktur do plików PDF
 
 Odsetki
- kalkulator odsetek podatkowych, ustawowych, własnych
 
Import danych
- unikalny kreator importu z dowolnych tabel CSV lub EXCELA (Faktury, Wyciągi Bankowe, Kontrahenci, Plan Kont) -> bardzo szybkie przejście z innych systemów
- import MT940
- import faktur sprzedaży z JPK_FA
- import faktur sprzedaży z JPK_V7
- własne formaty importu danych z plików CSV
 
 Funkcje globalne
- niewielkie rozmiary programu oraz bardzo wydajny serwer bazy danych - to szybkość działania również na starszych komputerach
- możliwość pracy na ekranach o rozdzielczości od 1024 pikseli (zalecane 1280 lub więcej)
- możliwa praca w sieci LAN
- możliwa praca w trybie bez instalacji (wersja E)
- możliwa równoczesna praca wielu osób w jednej firmie
- wersja BIURO - możliwa obsługa wielu podmiotów
- obsługa kartoteki użytkowników
- obsługa kartoteki kontrahentów
- wbudowany moduł archiwizacji danych
- export większości tabel do Excela
- export raportów do PDF
- eksport wybranych tabel do TXT, XML, HTML
- podsumowania zaznaczonych wierszy na tabelach
- dynamiczne, pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów
- szybka ścieżka: TAB przechodzi przez wszystkie pola, ENTER - idzie przez pola niezbędne - pozostałe są podpowiadane
- filtrowanie wg. pól lub w kreatorze filtrów
- sortowanie tabel wg. jednej lub wielu kolumn
 
JUŻ WKRÓTCE! - mechanizm profili połączeń = jeden komputer - wiele odrębnych zestawów danych*