Kartoteka kontrahentów w OGNIKu jest kartoteką wieloletnią. Oznacza to, że kontrahent dodany w dowolnym roku będzie dostępny we wszystkich innych latach, także tych starszych.

Lista kontrahentów zawiera informacje o wszystkich kontrahentach, którzy zostali wprowadzeni do programu.

Umożliwia ona dodawanie kontrahentów, a także późniejszą ich edycję lub usunięcie.

Podobnie jak w przypadku innych zestawień możemy wydrukować kartotekę kontrahentów lub zapisać ją do pliku PDF. Możliwy jest również jej eksport, także do pliku wymiany o formacie CSV, dzięki czemu możemy przenosić kartoteki kontrahentów pomiędzy poszczególnymi podmiotami prowadzonymi w OGNIKu.