W OGNIKu kartoteki kontrahentów, serii, opisów i wiele innych są kartotekami wieloletnimi.

Co to oznacza dla Państwa jako głównego użytkownika programu?

Dodając w dowolnym roku kontrahenta, serię czy też opis będą one dostępne we wszystkich latach, także w tych starszych. Wieloletnie są także w programie konta księgowe !!!

Zakładając je możemy zaznaczyć okresy w których dane konto będzie widoczne. Pomyśl jak proste, dzięki temu staje się uzupełnianie zaległości z poprzednich lat !!! Nawet jeśli w poprzednich latach konto nie funkcjonowało !!!