OGNIK pozwala Państwu na pracę w sieci LAN, dzięki czemu sprawdza się on również w podmiotach, gdzie wymagana jest jednoczesna praca na kilkunastu stanowiskach.

Wykupiona przez Państwa licencja zawiera określoną liczbę stanowisk, przez którą należy rozumieć liczbę jednoczesnych podłączeń do serwera (liczbę uruchomień programu).

Jeśli liczba wykupionych stanowisk (połączeń) na to pozwala, możliwe jest kilkukrotne otworzenie programu na jednym i tym samym komputerze.

Możliwe jest również otworzenie przez różne osoby na różnych komputerach jednej i tej samej firmy z tym, że każde otwarcie programu liczone jest jako kolejne połączenie.

Więcej informacji na temat pracy z OGNIKiem w sieci komputerowej znajdziecie Państwo tutaj.