W programie OGNIK znalazł się również moduł pozwalający na wygodne wykonywanie archiwum bazy (baz) danych, firm z których korzysta program.

Tą archiwalną bazę danych, użytkownik może wczytać w razie gdyby naniósł w firmie niepotrzebne zmiany. Użytkownik ma możliwość wykonania archiwum wszystkich lub tylko wybranych firm, które obsługuje w programie.

Wbudowany moduł archiwizacji danych jest bardzo prosty w obsłudze, a przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa danych księgowych wprowadzonych do OGNIKa.