Szczególną uwagę proszę zwrócić na system SZABLONÓW, które wprowadziliśmy do programu. Ich zadaniem jest maksymalne ułatwienie i przyspieszenie Państwa Pracy.

Założenie przyświecające tworzeniu SZABLONÓW to fakt, że większość operacji związanych z danym kontrahentem ma zwykle identyczny charakter. W piekarni kupujemy zawsze pieczywo, które zostanie wprowadzone na magazyn, w zakładzie energetycznym prąd, który zaksięgujemy np. na 401… itd. Takie podejście pozwoliło na powiązanie danych kontrahenta i sposobu zaksięgowania zakupów od lub sprzedaży do niego. Oznacza to, że po pierwszym zaksięgowaniu zakupu od danego kontrahenta i założeniu dla niego szablonu, lub po przypisaniu mu już istniejącego szablonu, kolejne księgowania będą sprowadzały się do wprowadzenia kwot netto z faktury do rejestru VAT, resztę System Ognik zrobi automatycznie.