Program OGNIK umożliwia liczenie sprawozdań finansowych. Zawarte w nim sprawozdania są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Użytkownik ma możliwość wyboru dnia na który zostanie sporządzone sprawozdanie.

Ponadto, OGNIK umożliwia wyliczanie sprawozdań na wiele okresów i wyświetlanie ich obok siebie, co znacznie ułatwia analizę tych sprawozdań.

Wygenerowane sprawozdania można wyeksportować do pliku o wybranym formacie, wydrukować lub zapisać do pliku PDF.