KOLEJNA FUNKCJA WPROWADZONA W OPARCIU O SUGESTIE NASZYCH KLIENTÓW. JUŻ TERAZ OGNIK PREMIUM UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE STATUSU (AKTYWNOŚCI) NUMERU VAT KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO W SYSTEMIE VIES. WIĘCEJ INFORMACJI W ROZWINIĘCIU.

 

Ognik Premium został zintegrowany z bazą VIES. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik w szybki sposób może sprawdzić czy kontrahent z państwa należącego do UE posiada aktywny numer VAT.

To kolejna funkcja przyśpieszająca pracę z programem. Otwierając deklarację VAT-UE macie Państwo możliwość weryfikacji pojedynczego numeru NIP danego kontrahenta. Możecie również za pomocą jednego kliknięcia sprawdzić numery NIP wszystkich kontrahentów występujących w deklaracji VAT-UE z danego miesiąca.

Teraz praca z OGNIKiem jest jeszcze szybsza, a kontrola prawidłowości wygenerowanej automatycznie przez program deklaracji VAT-UE jeszcze skuteczniejsza. I to wszystko dzięki sugestiom naszych klientów !!!