SPRAWDZANIE STATUSU PODATNIKÓW DLA CELÓW VAT TO KOLEJNA FUNKCJA PROGRAMU, MAJĄCA NA CELU PRZYŚPIESZENIE I USPRAWNIENIE PRACY UŻYTKOWNIKÓW OGNIKA. WIĘCEJ INFORMACJI W ROZWINIĘCIU ARTYKUŁU.

 

Dostępna w górnym Menu Rejestru VAT funkcja SPRAWDŹ STATUSY VAT umożliwia sprawdzenie numerów NIP podatników w oparciu o dane dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na podstawie tzw. "białej listy".

OGNIK umożliwia sprawdzenie statusu VAT dla polskich podatników, których numery NIP ujęte zostały w wygenerowanym Rejestrze VAT, a konkretniej w jego części dotyczącej podatku naliczonego. Numery NIP nie posiadające prawidłowego polskiego formatu zostaną automatycznie przez program pominięte.

Po użyciu opcji SPRAWDŹ NIPy program sprawdza status aktywności podatnika dla celów VAT, a następnie wyświetla użytkownikowi programu otrzymane wyniki. Program oprócz statusu aktywności podatnika, wyświetli numer sprawdzenia i dzień, na który dla danego podmiotu użytkownik tego sprawdzenia dokonuje.

Możliwe jest także zapisanie uzyskanych wyników weryfikacji do pliku o formacie Excel.

Dzięki tej funkcji nie musicie już Państwo korzystać z dodatkowych narzędzi z zakresu sprawdzania aktywności podatnika w VAT, a co za tym idzie zyskujecie cenny czas !!!