OGNIK umożliwia dodawanie roku obrotowego o dowolnej długości, oczywiście w ramach przewidzianych ustawą.

Wystarczy wprowadzić preferowaną nazwę okresu rozliczeniowego oraz jego zakres i gotowe !!! Dodany okres wyświetlony zostanie na liście dostępnych lat obrotowych.

Ponadto możliwa jest zmiana (edycja) długości okresu obrotowego, a także skrócenie tego okresu, na przykład w przypadku likwidacji spółki.

Skracając okres obrotowy należy pamiętać, że nie może się on kończyć przed datą ostatniego wpisu w księdze, ale o tym również poinformuje Was OGNIK !!!