Wiele z rozwiązań zastosowanych w programie powstało na życzenie jego użytkowników.

Przykładem może tu być wprowadzenie możliwości sporządzenia i wydrukowania raportu kasowego w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie kasy. Funkcja ta przydaje się szczególnie w najmniejszych jednostkach.

Więcej informacji na temat tworzenia raportu kasowego w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie kasowym znajdziecie Państwo tutaj.