W zależności od wyboru formy prowadzonej działalności, podczas zakładania firmy w programie OGNIK Premium wczytywany jest odmienny domyślny plan kont.
 
Podgląd wczytanego planu kont i jego edycja możliwe są w zakładce Plan Kont.

Użytkownik ma możliwość wczytania pustego planu kont i stworzenia go "od zera" w oparciu o specyfikę prowadzonego podmiotu. Może również wczytać domyślnie zaproponowany przez program plan kont, a następnie odpowiednio go zmodyfikować.
 
Struktura wczytanego planu kont może być dowolnie modyfikowana przez użytkownika i dostosowywana do jego potrzeb. Pomimo, że predefiniowany plan kont zawiera konta syntetyczne, a w niektórych przypadkach również analitykę do kont syntetycznych, warto przed rozpoczęciem księgowania przeanalizować go i stworzyć wymagane dla Państwa podmiotu konta analityczne, będące rozszerzeniami kont "syntetycznych".
 
Zakładając w programie OGNIK Premium konto księgowe użytkownik ma również możliwość nadania mu odpowiedniego typu, a w przypadku kont wynikowych określenia wpływu tego konta na podatek.
 
Jeżeli w programie zdefiniowany jest więcej niż jeden okres obrotowy, podczas tworzenia konta księgowego możliwy jest wybór okresów w których dane konto będzie widoczne, co jest niezwykle pożyteczną funkcją podczas księgowania zaległości z poprzednich lat.
 
Podsumowując program OGNIK Premium zawiera wielostopniowy (konta syntetyczne i analityczne) Plan Kont, który w razie potrzeby może być wieloletni.