Program daje możliwość wyliczenia planu amortyzacji dla danego środka trwałego.

Dodatkowo ten wygenerowany plan amortyzacji wyposażony jest w możliwość dostosowywania opcji widoku (miesięczny, kwartalny i roczny).

OGNIK zawiera również tabelę amortyzacyjną, przestawiającą wykaz wszystkich środków trwałych wraz z ich danymi i aktualizującą się po wprowadzeniu każdego nowego środka trwałego.

To dzięki niej automatycznie zaksięgujecie odpisy amortyzacyjne !!!