Jeżeli czasami potrzebujesz rozliczyć VAT proporcjonalnie za pomocą określonego współczynnika, to z OGNIKiem możesz zrobić to szybko i sprawnie.

Program umożliwia dodanie współczynnika VAT zarówno z poziomu rejestru VAT jak i deklaracji VAT.

Zapomnij o ręcznym wyliczaniu proporcji VAT. W OGNIKu wprowadzasz współczynnik i okres jego obowiązywania, a wyliczenia do deklaracji program przeprowadzi automatycznie, w oparciu o odpowiednio wybrane podczas wprowadzania dokumentów typy VAT.