OGNIK zawiera domyślnie zdefiniowane serie dokumentów. Są one dostępne w programie bezpośrednio po jego instalacji.

W razie potrzeby użytkownik może dodać nieograniczoną ilość serii dokumentów.

Podobnie jak w przypadku innych kartotek również tutaj możliwe jest edytowanie i usuwanie (pod warunkiem, że serie nie zostały jeszcze użyte przy wprowadzaniu dokumentów księgowych) stworzonych serii.

Dla każdej z dodawanych serii możecie Państwo wybrać sposób jej obsługi oraz zdecydować w których latach (okresach) obrotowych dodawana seria będzie dostępna.

Co ciekawe OGNIK pozwala, aby istniało wiele serii dla dokumentów tego samego typu.

Korzystanie z serii dokumentów pozwala uporządkować dużą ilość dokumentów księgowych.